Konserwacja maszyn do pielęgnacji ogrodu

Urządzenia spalinowe ułatwiają nam pielęgnację ogrodu, zwłaszcza przygotowanie gleby pod rabaty kwiatowe czy trawniki, a także koszenie i przycinanie trawy, drzew i krzewów. Późną wiosną zaczyna się okres koszenia trawników, warto więc zadbać o to, by pracować dobrym i sprawnym sprzętem.

Pielęgnacja ogrodu jest w dużej mierze pracą fizyczną wymagającą korzystania z różnorakiego sprzętu. Posługiwanie się maszynami w znacznym stopniu nam tę pracę ułatwia i przyspiesza – mówi Lidia Tokarska, architekt krajobrazu, inspektor nadzoru terenów zieleni i ekspert Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Twórców Ogrodów. – Sprawność techniczna i jakość maszyn wykorzystywanych do prac pielęgnacyjnych w ogrodzie ma ogromne znaczenie dla osiągnięcia pożądanego efektu. Dotyczy to przede wszystkim stanu ostrzy, które decydują o jakości cięcia i dalszym rozwoju rośliny. Koszenie trawy tępym nożem niszczy ją – szarpie końcówki, prowadzi do zerwania miękiszu liści i uszkodzenia wiązek przewodzących (nerwów) rośliny. Powoduje to podwyższoną transpirację czyli duży ubytek wody. Zamiast gładkiego cięcia pojawia się poszarpana rana, przez którą łatwo mogą wnikać czynniki chorobotwórcze. Zaschnięte nitki wiązek przewodzących wpływają też negatywnie na estetykę darni. Również krzewy i drzewa przycinane stępionymi ostrzami gorzej zabliźniają rany – są bardziej podatne na infekcje. Dlatego warto wybierać ostrza o wysokim standardzie wykonania i często je ostrzyć.

W ciągu roku są dwa kluczowe momenty, w których powinniśmy dokonać przeglądu urządzeń i maszyn do ogrodu ze szczególną uwagą: przed rozpoczęciem nowego sezonu wiosennego oraz przed zimą. Od stanu technicznego sprzętu, zwłaszcza ostrzy maszyn tnących, zależy nie tylko dobra kondycja roślin, ale i nasze bezpieczeństwo. W trakcie sezonu wskazane jest systematyczne sprawdzanie niektórych elementów, a po jego zakończeniu zdecydowanie powinniśmy przeprowadzić dokładny przegląd i konserwację urządzeń, którymi pracowaliśmy w ogrodzie przez kilka miesięcy – mówi Mariusz Czarnocki, menedżer produktu w firmie Aries Power Equipment, generalnego dystrybutora jednego z największych światowych koncernów produkujących maszyny i urządzenia do pielęgnacji terenów zielonych.

Vademecum pielęgnacji

Późną wiosną zaczyna się okres koszenia trawników, trzeba więc przerwać długi zimowy letarg kosiarkom. Warto zajrzeć do instrukcji obsługi maszyny i przypomnieć sobie podstawowe informacje o jej funkcjonowaniu, zasady bezpieczeństwa oraz dokładne wskazówki na temat konserwacji.Pierwszą dobrą zasadą przed przystąpieniem do przeglądu technicznego urządzenia spalinowego jest zdjęcie fajki świecy zapłonowej, dzięki czemu unikniemy przypadkowego uruchomienia silnika – radzi Mariusz Czarnocki z Aries Power Equipment. Wszystkie markowe maszyny są bezpieczne dla użytkowników, ale warto o tym pamiętać, gdy nie mamy zbyt dużego doświadczenia w obsłudze tego typu urządzeń.

Filtr powietrza, świeca zapłonowa i olej

Zaczynamy od odłączenia końcówki przewodu zapłonowego i wykręcenia odpowiednim kluczem świecy. Jeśli jest na niej dużo nalotu, pęknięcia czy uszkodzenia izolatora – trzeba ją wymienić. Wkręcanie świecy zaczynamy ręcznie i dokręcamy kluczem o dodatkowe 1/8–1/4 obrotu, w przypadku nowej – o 1/2 obrotu (niewłaściwie dokręcona świeca może uszkodzić silnik!), na koniec zakładamy fajkę świecy zapłonowej.

Zabrudzony i zatkany filtr powietrza pogarsza wydajność silnika, a nawet może go uszkodzić. Filtr powinniśmy wymieniać przynajmniej raz w roku (praktycznie zawsze na wiosnę), natomiast w trakcie sezonu dobrze jest sprawdzić jego stan przed każdym użyciem urządzenia. Dotyczy to przede wszystkim kos i kosiarek, ponieważ w przypadku intensywnego koszenia może się okazać, że filtr musimy wymieniać częściej. Wszelkie wskazówki na temat eksploatacji filtra powietrza zawarte są w tabelach przeglądów w instrukcji obsługi danego modelu urządzenia.

Kontrola filtra powietrza polega na sprawdzeniu jego czystości, przepuszczalności i kształtu – ważne, by nie nosił oznak deformacji. Jeśli jest pokryty delikatną warstwą zanieczyszczeń, należy nim lekko uderzyć w twardą powierzchnię lub przedmuchać go sprężonym powietrzem o ciśnieniu do 30 psi. Przedmuchiwania dokonujemy od strony wewnętrznej na zewnątrz. Należy również wytrzeć brud z wewnętrznej strony pokrywy filtra i oczyścić jego bazę za pomocą lekko wilgotnej ściereczki. Nie czyścimy filtru szczoteczką, by nie wetrzeć brudu głębiej! Zanieczyszczenia nie mogą dostać się do kanału powietrznego prowadzącego do gaźnika. Papierowy filtr powietrza musi być suchy. Nie uruchamiamy silnika bez założonego filtra, by nie narażać silnika na przedwczesne zużycie.

Jeżeli podczas konserwacji urządzenia przed zimą silnik nie został zalany olejem, kontrola poziomu oleju jest pierwszą czynnością, którą należy wykonać przed rozpoczęciem prac. W tym celu trzeba wykręcić bagnet olejowy i wlać olej w ilości wskazanej w instrukcji obsługi danej maszyny. Następnie sprawdzamy poziom oleju za pomocą wytartego bagnetu, który należy włożyć do końca, ale bez wkręcania go, i wyjąć. W razie potrzeby – dokonujemy korekty poziomu oleju. Jeśli natomiast urządzenie było przechowywane przez zimę z silnikiem napełnionym nowym olejem, na wiosnę trzeba sprawdzić jego poziom. Filtr powietrza, świeca zapłonowa i olej – to trzy podstawowe elementy urządzeń spalinowych, które należy sprawdzić wiosną przed rozpoczęciem prac w ogrodzie. Warto zaopatrzyć się w specjalny zestaw serwisowy zawierający te trzy elementy, przypisany do modelu silnika – radzi Mariusz Czarnocki.

Kontrola ostrzy

Kontrola ostrzy w kosiarkach wymaga zachowania zasad bezpieczeństwa – dokonujemy tego przy wyłączonym silniku i w rękawicach. Rozpoczynamy od zdjęcia fajki ze świecy zapłonowej i odpowiedniego przechylenia maszyny na bok, następnie demontujemy noże i wizualnie oceniamy stan zużycia. Jeśli zauważymy nierówności, pęknięcia lub wygięcia, należy wstawić nowe ostrza. W przypadku lekkiego stępienia noży możemy oddać je do naostrzenia w autoryzowanym punkcie serwisowym. Po takim zabiegu noże muszą być obowiązkowo wyważone. Nowe lub naostrzone noże montujemy pamiętając o starannym dokręceniu śrub mocujących.

Paliwo

Wszystkie urządzenia spalinowe przechowujemy przez zimę bez paliwa, ponieważ wskutek upływu czasu, zmian temperatury i zjawiska parowania jakość paliwa obniża się – przypomina Mariusz Czarnocki. – Jeśli więc wiemy, że nie będziemy korzystać z maszyny dłużej niż miesiąc, dobrze jest opróżnić zbiornik, a nowy sezon zaczynamy ze świeżo wlanym paliwem.

Czyszczenie urządzenia

Ogólnie przyjętą zasadą jest dokładne czyszczenie maszyny i jej konserwacja po zakończeniu prac w ogrodzie jesienią, jako że łatwiej na świeżo usunąć wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia. Jeśli przeoczyliśmy te czynności przed zimą, można je wykonać na wiosnę, ale bardzo ostrożne, by usuwanie zaschniętych szczątków roślin czy grud ziemi nie spowodowało uszkodzenia urządzenia. Warto zwrócić uwagę na elementy metalowe i zabezpieczającą je warstwę lakieru. Jeśli zauważymy ubytki na powierzchniach lakierowanych, należy na nie nanieść nową warstwę lakieru, gdyż soki koszonej trawy działają bardzo agresywnie na metal i powodują szybką korozję w miejscach niezabezpieczonych – radzi Mariusz Czarnocki. – Warto mieć to na to uwadze także w trakcie sezonu i regularnie sprawdzać powierzchnie metalowe tych urządzeń. Kosz w kosiarkach jest elementem, któremu zazwyczaj nie poświęcamy dużo uwagi, a spełnia on istotną rolę w procesie koszenia – jest poddawany dużym obciążeniom i zużywa się w miarę upływu czasu. Dobrze jest zatem na wiosnę sprawdzić jego stan – stopień zużycia, postrzępienia i wymienić go, jeśli uznamy to za konieczne.

Kosy spalinowe

W kosach spalinowych, tak jak w przypadku innych urządzeń i maszyn spalinowych, wiosną należy sprawdzić filtr powietrza, świecę zapłonową, poziom oleju i system tnący: głowicę z linką lub ostrza. Należy upewnić się, czy głowica linki nylonowej nie jest zużyta, czy osłona przestrzeni tnącej i ostrze przycinania żyłki są odpowiednio zamontowane. Warto również oszacować długość linki, a przed włączeniem kosy – wyregulować jej długość oraz nasmarować przekładnię kątową. Elementy tnące kosy, tak jak noże w kosiarkach, muszą być również prawidłowo wyważone.

Kosiarki elektryczne

W przypadku kosiarek elektrycznych pamiętajmy o zachowaniu zasad bezpieczeństwa i upewnieniu się, że podczas przeglądu kosiarka nie jest podłączona do źródła zasilania. Ważnym elementem ich pielęgnacji jest kontrola czystości, którą również najlepiej wykonać jesienią, a czyszczenie przeprowadzać delikatnie, bez używania wody pod ciśnieniem, by nie zamoczyć elementów elektrycznych. Następnie sprawdzamy przewody elektryczne, prawidłowy stan dokręcenia wszystkich śrub i stopień zużycia kosza oraz osłony wyrzutu. Jeśli zauważamy jakiekolwiek przetarcia czy inne uszkodzenia to w miarę posiadanych umiejętności niesprawne elementy wymieniamy lub dostarczamy całą kosiarkę do punktu serwisowego w celu naprawy.

 

OPR. TC

 

 

Scroll to Top