Kiedy uruchomić ogrzewanie?

Pytanie. Czy istnieje przepis prawny zobowiązujący zarządcę lub wspólnotę mieszkaniową do uruchomienia ogrzewania? Odpowiedź. Aktualnie w Polsce brakuje uregulowań prawnych precyzyjnie określających datę, w której w budynku mieszkalnych wielolokalowym należy włączyć ogrzewanie, oraz określających czas, na jaki ma ono być uruchomione. Uzasadnienie. Jednakże istnieją przepisy, które co prawda w sposób dość ogólny określają, czym jest …

Kiedy uruchomić ogrzewanie? Read More »