Doniczki na balkonie

Pytanie. Czy istnieje przepis regulujący, w jaki sposób powinny być zamontowane skrzynki z kwiatami na balkonie (na zewnątrz czy wewnątrz)? W jakich dokumentach wspólnoty szukać takich informacji? Odpowiedź. Nie istnieje przepis prawa, który reguluje wprost kwestię sposobu montażu skrzynki z kwiatami na balkonie. Uzasadnienie. Ustawa z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z …

Doniczki na balkonie Read More »