Premie na korzystniejszych zasadach

Do banków komercyjnych współpracujących z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) można już składać wnioski o premie z Funduszu Termomodernizacji i Remontów na nowych korzystniejszych zasadach. W ciągu najbliższych 10 lat fundusz wyda na wsparcie około 2,9 mld zł.

12 kwietnia br. w życie weszły przypisy ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, która przewiduje szereg korzystnych zmian dla inwestorów w zakresie udzielanych premii. Jedną z ważniejszych zmian jest uproszczenie sposobu obliczania premii termomodernizacyjnej. Odstąpiono m.in. od ograniczenia premii do dwukrotności przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii. Po zmianach jej standardowa wysokość wynosi 16 proc. kosztów przedsięwzięcia, przez co efektywnie podniesiona zostanie jej dotychczasowa średnia wartość.

– To jednak nie koniec zmian, które mają wpływ na lepsze wa­runki mieszkaniowe Polaków. Nowością jest także możliwość zwięk­szenia premii termomodernizacyjnej, gdy inwestor realizujący termomodernizację zdecyduje się na dodatkowy montaż mikroinstalacji OZE, np. paneli fotowoltaicznych. Premia wzrośnie wtedy z 16 do 21 proc. kosztów przedsięwzięcia –tłumaczy Przemysław Osuch, dyrektor Departamentu Funduszy Mieszkaniowych w BGK.

Kolejna wyczekiwana zmiana to finansowe wsparcie inwestorów dokonujących wzmoc­nienia budynków z wielkiej płyty. Jest to nowość w premii termomodernizacyjnej, która z tego tytułu również może zostać dodatkowo zwiększona. – Zwiększymy wysokość premii, jeśli inwestor wykonujący ter­momodernizację budynku z wielkiej płyty dokona jednocześnie jego wzmocnienia. Premia zostanie wtedy dodatkowo powiększona o 50 proc. kosztów wykonania takiego wzmocnienia obejmującego sporządzenie dokumentacji technicznej, zakup metalowych kotew i przygotowanie otworów oraz ich montaż – mówi Przemysław Osuch.

Z premii termomodernizacyjnej niezmiennie mogą korzystać właściciele lub zarządcy budynków mieszkalnych, zbiorowego zamieszkania (na przykład akademiki czy domy seniora), budynków stanowiących własność JST służących do wykonywania przez nie zadań publicznych oraz lokalnych sieci ciepłowniczych i źródeł ciepła, a więc przede wszystkim wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, ale także gminy, spółki prawa handlowego oraz osoby fizyczne. Nie mogą z niej korzystać jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe.

Kolejna duża zmiana związana jest z premią remontową, w przypadku której również uproszczony został sposób jej obliczania i po zmianach jej wysokość będzie stanowiła 15 proc. kosztów przedsięwzięcia budynku wielorodzinnego użytkowanego przed 14 sierpnia 1961 roku. Poszerzona została grupa beneficjentów mogących starać się o premię remontową m.in. o gminy, wspólnoty mieszkaniowe z większościowym udziałem gmin oraz spółki prawa handlowego.

Ponadto o wsparcie i to znacznie wyższe, mogą się ubiegać gminy oraz spółki prawa handlowego w 100 proc. do nich należące.

– Dzięki nowym przepisom gminy i spółki gminne dla budynków komunalnych mogą teraz ubiegać się o zwiększoną premię remontową, do 50 lub nawet 60 proc. kosztów przedsięwzięcia, jeśli budynek jest zabytkowy. Jak dotąd otrzyma­liśmy wiele zapytań o nowe przepisy i wiemy, że są to zmiany, na które samorządy czekały – dodaje Przemysław Osuch.

Więcej informacji na temat warunków uzyskania premii, dostępne jest na stronie internetowej BGK w części poświęconej Funduszowi Termomodernizacji i Remontów.

Scroll to Top