Kolce odstraszające gołębie wpisały się już w krajobraz miast. Chronią elementy architektury i elewacje budynków. Administracje budynków często decydują się na ich montaż. Powstaje pytanie czy są bezpieczne dla ptaków?

Obecność gołębi bywa dla mieszkańców i przechodniów bardzo uciążliwa. Pozostawione przez ptaki zanieczyszczenia szpecą estetykę domów, zanieczyszczają wejścia do budynków, chodniki czy ławki. Są uznawane za przyczynę rozprzestrzeniania licznych zarazków powodujących choroby odzwierzęce. Jak temu przeciwdziałać, a jednocześnie zapewnić bezpieczeństwo ptakom?

W ocenie ekspertów

Czy moduły mechaniczne, potocznie nazywane szpilkami lub kolcami, montowane na dachach, gzymsach czy parapetach mogą być traktowane jako niehumanitarne i raniące gołębie? Przeciwnicy szpilek skarżą się, że narażają one ptaki na zranienia. Natomiast eksperci badający ten problem potwierdzają, że do takich zranień może dochodzić, jednak dotyka to zwykle ptaka będącego w złej kondycji fizycznej, wycieńczonego lub chorego albo w sytuacji, gdy dochodzi do walki między ptakami. Opisane przykłady są jednak sporadyczne, natomiast ogólna ocena wpływu rozwiązania na bezpieczeństwo np. gołębi jest pozytywna dla odstraszaczy, które nie stanowią dla nich zagrożenia. Potwierdza to opinia Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (GDŚ), w której czytamy:

  • „Odstraszacze w postaci kolców nie stanowią niebezpieczeństwa dla ptaków, gdyż podlatujące zwierzę, widząc zamontowane kolce, rezygnuje z siadania na nich i odlatuje w inne miejsce” – brzmi oświadczenie.
  • Do zamontowania specjalnych kolców nie jest także wymagana zgoda ze strony GDOŚ, gdyż nie jest to postrzegane jako czynność zakazana. Co więcej, odnośnie do odstraszaczy ptaków w postaci kolców pozytywnie wypowiedziała się też Państwowa Rada Ochrony Przyrody, która jest organem doradczym ministra środowiska.

 

Tylko humanitarne metody

Producenci kolców proponują również rozwiązania budzące nieco mniej kontrowersji, mowa tu o odstraszaczach igłowych, np. BirdSystem Plus z wmontowaną plastikową końcówką. Taki produkt w opinii Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami „spełnia podstawowe i konieczne założenia dla bezpieczeństwa ptaków i nie może stanowić dla nich zagrożenia”.

Dla nieprzekonanych pozostaje jeszcze opinia Centrum Badań Epidemiologicznych przy Polskiej Akademii Nauk. Wskazuje ona na fakt, że gołębie mają wzrok nieporównywalnie lepszy niż ludzie – w efekcie są w stanie dostrzec już z daleka moduły mechaniczne umieszczone na parapetach, gzymsach, kamerach przemysłowych itp.

Instalując odstraszacze ptaków na budynkach wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni, należy poszukiwać metod humanitarnego zabezpieczenia przed powodowanymi przez nie nieczystościami.

Instalowanie kolców z tępo zaostrzoną końcówką, mniej oddziałuje na estetykę i wygląd miejskiej architektury. Metoda ta prezentuje się bardziej atrakcyjnie w porównaniu z niektórymi rozwiązaniami stosowanymi w innych krajach, np. siatki automatyczne, w które chwyta się całe grupy ptaków oblegające zatłoczone rynki miast. Opr. PAW

 

 

Scroll to Top