Pytanie: Czy na terenie wspólnoty obowiązuje nakaz noszenia maseczek?

Odpowiedź: Tak, na terenie wspólnoty obowiązuje nakaz noszenia maseczek.

Uzasadnienie: Zgodnie z § 18.1 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 792) do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 1997 r. Nr 98 poz. 602 ze zm.), ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych, w tym na terenie nieruchomości wspólnych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 1994 r. Nr 85 poz. 388 ze zm.) oraz na terenie takich nieruchomości o innych formach posiadania.

Powyższa regulacja jest bardzo istotna i powinna być bezwzględnie przestrzegana. Niezasłanianie ust i nosa, szczególnie w budynkach, a zwłaszcza w windach, może być szczególnie groźne i potencjalnie może narażać sąsiadów, którzy nie tylko przebywają razem (co zdecydowanie nie jest zalecane), ale także wejdą po poprzednikach do małej, zamkniętej kabiny windy, w której aerozol z oddechu, nie mówiąc już o kaszlnięciu czy kichnięciu, może się utrzymywać w powietrzu, jak wskazują badania, nawet przez kilkadziesiąt minut.

Trzeba przy tym pamiętać, że zgodnie z art. 48a ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 567) za niezasłanianie nosa i ust grożą kary takie same jak za inne naruszenia reżimu antywirusowego, czyli:

  • do 500 zł mandatu, a przy zbiegu wykroczeń do 1 tys. zł
  • do 5 tys. zł grzywny sądowej, np. gdy ktoś nie przyjmie mandatu,
  • do 30 tys. zł kary administracyjnej sanepidu,
  • do roku więzienia, gdy osoba z potwierdzonym zakażeniem oddali się z miejsca, w którym ma przebywać.

Decyzji sanepidu nadawany jest przy tym rygor natychmiastowej wykonalności. Karę trzeba zapłacić w ciągu 7 dni, nawet jeżeli się od niej odwołujemy.

 

Piotr Brogowski

Scroll to Top