Jak rozwiązać problem parkowania obcych samochodów na miejscach dla gości mieszkańców wspólnoty? Jakie działania w takich sytuacjach mogą podjąć wspólnoty mieszkaniowe, aby uporządkować sytuację? Jakie będą skutki zorganizowania na swoim terenie parkingu płatnego?

Problem z ustaleniem zasad ruchu drogowego oraz parkowaniem obcych samochodów na swoim terenie ma wiele wspólnot mieszkaniowych. Jeśli teren nie jest ogrodzony, a miejsca dla gości są ogólnodostępne, to zazwyczaj trudno znaleźć tam wolne miejsce, szczególnie jeśli w okolicy znajdują się biurowce czy parki. Warto wiedzieć, że w takich sytuacjach wspólnoty mieszkaniowe mogą podjąć działania, które pomogą uporządkować sytuację.
Warto wprowadzić regulamin

Chętnych do parkowania na osiedlach i ulicach jest z reguły znacznie więcej niż dostępnych miejsc parkingowych. Pojazdy parkują na miejscach do tego nieprzeznaczonych, utrudniając lub wręcz uniemożliwiając przejazd innym kierowcom, blokując chodniki czy dewastując zieleń.

Najczęstszym problemem wspólnot mieszkaniowych jest właśnie parkowanie obcych samochodów na miejscach dla gości mieszkańców wspólnoty. Proceder jest problematyczny, zwłaszcza w przypadku wspólnot sąsiadujących z biurowcami, ale nie tylko.

O tym, kto może parkować na parkingu dla gości, decyduje co do zasady wspólnota mieszkaniowa. W takich sytuacjach wiele wspólnot tworzy regulamin, który określa zasady parkowania na tych miejscach. Regulamin powinien znajdować się przy wjeździe oraz wyjeździe – jeśli znajdują się one w różnych miejscach. Niestety, problem pojawia się w sytuacji egzekwowania zapisów regulaminu. Aby mieć całkowitą kontrolę nad parkującymi pojazdami, przedstawiciel wspólnoty lub osoba przez nią zatrudniona powinien sprawdzać, czy parkujący są gośćmi mieszkańców. Nie da się ukryć, że to rozwiązanie dosyć kłopotliwe, ale i kosztowne.

 

 

Scroll to Top