Zatrudnienie przez wspólnoty mieszkaniowe specjalistycznej firmy świadczącej usługi z zakresu ochrony osób i mienia dla ochrony nieruchomości wspólnej wymaga dogłębnego rozważenia. Usystematyzowanie i opisanie istniejących zagrożeń będzie znacznym ułatwieniem w rozmowach z firmą.

Firmy świadczące usługi z zakresu ochrony osób i mienia działają na zasadach określonych
w przepisach ustawy z 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Tego typu działalność jest reglamentowana. Wymaga koncesji i pozostaje pod ścisłym nadzorem administracji rządowej. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określa szczegółowe zasady prowadzenia takiej działalności, udziela koncesji i kontroluje prowadzoną działalność. Świadczenie usług wymaga umowy pisemnej i polisy ubezpieczenia OC, którego minimalne sumy gwarancyjne są uzależnione od obrotu firmy i wynoszą od 20 000 do 50 000 euro.

Tylko dla nieruchomości wspólnej

Jak należałoby spojrzeć na kwestię ewentualnego zatrudnienia firmy świadczącej usługi ochrony przez wspólnotę mieszkaniową? Oczywiście, rzecz idzie o ewentualną ochronę nieruchomości wspólnej, bowiem w sprawach lokali decydują indywidualnie ich właściciele. Zasadniczą kwestią wartą rozważenia jest próba zidentyfikowania zagrożeń realnych, które miały miejsce w obszarze nieruchomości wspólnej oraz zagrożeń potencjalnych, których można się spodziewać w zależności od lokalizacji budynku wspólnoty, charakteru otoczenia, układu nieruchomości, jej słabych punktów i ogólnie wszystkiego, co może sprzyjać lub nie sprzyjać ewentualnym niepożądanym incydentom.

 

Autor: Piotr M. Ochman

Całość tekstu w numerze 12/2015 Wspólnoty Mieszkaniowej

 

 

Scroll to Top