Katowice aspirują, aby dołączyć do czołówki inteligentnych miast, dokładając kolejne rozwiązania ułatwiające mieszkańcom życie. To właśnie informacja zwrotna od mieszkańców jest jednym z najważniejszych czynników przy tego typu wdrożeniach.


Flagowym projektem wpisującym się w działanie inteligentnych miast jest Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy (KISMiA). To innowacyjne narzędzie, które wspiera się narzędziami sztucznej inteligencji, wyłapując niepokojące zdarzenia w przestrzeni miejskiej. Obecnie to 277 kamer rozlokowanych po całym mieście. Wspomniane analityki cały czas, w trybie uczenia maszynowego, uczą się rozpoznawać zagrożenia. Już dzisiaj identyfikują zdarzenia takie jak: leżący człowiek, zbiegowisko, bójka, dewastacja czy nieprawidłowa jazda samochodem.

Rozwiązania smart city muszą iść w parze z cyberbezpieczeństwem.Jednym z takich innowacyjnych rozwiązań jest zabezpieczający sygnał pochodzący z inteligentnego systemu monitoringu ELLIoT Pro. To urządzenie gwarantujące bezpieczeństwo elementów Internetu rzeczy, w tym skrzynek teletechnicznych obsługujących kamery. Rozwiązanie zostało zaimplementowane w 2019 roku. Od tej pory praktycznie nie ma możliwości przechwycenia sygnału przez osoby niepożądane.

Inteligentne miasta stawiają na zrównoważony transport. W Katowicach bardzo sprawnie przebiega realizacja zapisów ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Cały czas na terenie miasta powstają nowe punkty ładowania, firmy carsharingowe wprowadzają samochody elektryczne. Również flota Urzędu Miasta i jego jednostek organizacyjnych powiększa się o pojazdy elektryczne. W mieście funkcjonują też centra przesiadkowe, chociażby w Brynowie, na Ligocie i Zawodziu czy na Sądowej.

W przestrzeni miejskiej czy w usługach świadczonych przez miasto pojawia się również wiele ułatwień dla mieszkańców. System rowerowy jest kompatybilny z systemami sąsiadujących miast, w przestrzeni rynku można naładować telefon, w urzędzie uiścić opłaty za pomocą opłatomatów lub BLIK-iem. Mieszkańcy mogą korzystać również z serwisów internetowych, które służą do konsultacji z nimi. Między innymi to wcopdrzewo.katowice.eu, naprawmyto.katowice.eu, czy katoobywatel.katowice.eu. Nie można zapominać również o najważniejszej konsultacji, jaką jest budżet obywatelski. Ten jest największy spośród miast wojewódzkich – w 2021 roku 17,6 mln złotych oraz   3 mln na zielony budżet. Głosowanie odbywa się za pomocą dedykowanej cyfrowej platformy. Do najważniejszych cyfrowych funkcjonalności dla mieszkańców należy również Katowicki Informacyjny System SMS. Ponadto w Mieście w ramach projektu AWAIR działa serwis powietrze.katowice.eu, który ma celu poprawę jakości życia poprzez analizę stężenia pyłów. Infrastruktura obejmuje blisko 130 czujników rozmieszczonych przy placówkach edukacyjnych i budynkach użyteczności publicznej.

Inteligentne rozwiązania i taki sposób zarządzania przynoszą już dzisiaj wiele korzyści, ciągle jednak sporo można osiągnąć. Najważniejszym założeniem takich wdrożeń powinny zawsze być korzyści dla mieszkańców i taki cel przyświeca katowickim władzom. Na pewno ambicją Katowic jest realizacja celów zrównoważonego rozwoju, szczególnie w kontekście przyszłorocznego Światowego Forum Miejskiego. To będzie okazja do skonfrontowania strategii z innymi miastami, które wezmą udział  w tym wydarzeniu. Jednak już dzisiaj w ramach strategii rozwoju miasta funkcjonuje „Koncepcja 4i”. Według niej Katowice mają być miastem inteligentnym, innowacyjnym, zintegrowanym (integracja) oraz międzynarodowym (internacjonalizacja). Już dzisiaj można powiedzieć, że są na dobrej drodze.

Scroll to Top