Katowice aspirują do miana smart city podejmując szereg aktywności związanych z ułatwianiem życia mieszkańcom. W myśl Strategii Rozwoju Miasta „Katowice 2030” wszystkie podejmowane przez nie działania powinny odbywać się w myśl zasady „4i”, czyli aby miasto stało się nie tylko inteligentne, ale też innowacyjne, zinternacjonalizowane oraz zintegrowane. Dlatego proponowane mieszkańcom rozwiązania mają służyć polepszeniu ich jakości życia w ramach różnych obszarów, takich jak transport i mobilność, bezpieczeństwo, dostępność, czy partycypacja w podejmowaniu decyzji o mieście.

Katowice jako miasto przeszły już kilka poziomów rewitalizacji. Można wskazać przykłady rewitalizacji infrastrukturalnej, czyli po prostu inwestycje np. na terenach poprzemysłowych. Wdrożony został już też element rewitalizacji przy pomocy partycypacji mieszkańców. Głównym działaniem, które odbywa się z mieszkańcami jest oczywiście Budżet Obywatelski, który jest największym budżetem w przeliczeniu na mieszkańca wśród miast wojewódzkich. Od 2020 roku ta forma konsultacji uzupełniona jest również o komponent klimatyczny czyli  ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI ze swoją osobną pulą środków.

W mieście działają też inne serwisy, które ułatwiają komunikację mieszkańców z władzami miasta tj. naprawmyto.pl, katoobywatel.katowice.eu, wcopdrzewo.katowice.eu.

Trzecią najbardziej dojrzałą formą rewitalizacji jest stworzenie miasta „uczącego się” mieszkańców – w ramach tej koncepcji oraz najbardziej podstawowej definicji inteligentnego miasta, która mówi, że smart city to miasto zbierające dane i podejmujące na ich podstawie najbardziej optymalne decyzje, działa lub jest wdrażany szereg narzędzi.


Do najważniejszych rozwiązań smart city w Katowicach można zaliczyć:

  • Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy, który dysponując szeregiem analityk sztucznej inteligencji potrafi identyfikować zdarzenia takie jak zbiegowisko, leżący człowiek, bijatyka, czy dzięki technologii License Plate Recognition przekraczanie przepisów przez kierowców. Obecnie w przestrzeni miasta zainstalowane są 292 kamery, które wspierają razem z zaimplementowanymi analitykami i algorytmami pracę dyspozytorów z Centrum Zarządzania Kryzysowego. W 2021 r. system otrzymał nagrodę Smart City Poland Award 2021 w kategorii „Bezpieczeństwo Publiczne”.
  • Ze względu na charakter miasta, równie istotny jest monitoring jakości powietrza – nie tylko zawartości CO2, ale również stężenia pyłów PM10 i PM2.5 oraz wpływu temperatury i wilgotności na jakość powietrza w mieście. Do tego zadania wykorzystywany jest system AWAIR, który dysponuje 127 czujnikami oraz 154 ekranami informacyjnymi. Czujniki umieszczone są najczęściej na budynkach użyteczności publicznej.

Ważnym elementem inteligentnego i zrównoważonego rozwoju miast, które są smart jest mobilność miejska i elektromobilność. Katowice są liderem w tym zakresie zajmując 2. miejsce w rankingu miast elektromobilnych Polityki Insight. Stolica Górnego Śląska była również pierwszym miastem, które zrealizowało zapisy ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. W tej chwili w Katowicach można znaleźć 69 stacji ładowania, które oferują 147 punktów ładowania.

W mieście działa również transport współdzielony. Dwóch operatorów oferujących samochody na minuty oraz czterech operatorów oferujących hulajnogi elektryczne.

 W ramach systemu „City by bike” mieszkańcy i goście mogą korzystać z 1 002 rowerów, które rozlokowane są na 124 stacjach (112 miejskich i 12 partnerskich).

Od kwietnia 2021 r. w Miejskim Inkubatorze Przedsiębiorczości Rawa.Ink działa Showroom Innowacji IoT, który powstał we współpracy miasta oraz Polskiego Klastra Internetu Rzeczy i Sztucznej Inteligencji SINOTAIC. Na trzech stanowiskach można zobaczyć dane, które pochodzą z urządzeń w ramach obszarów: dane środowiskowe, dane związane z zużyciem i optymalizacją zużycia energii i wody, cyberbezpieczeństwo na czele z systemem ELLIoT Pro.

W ramach rozwijania infrastruktury w ramach projektu MOLOC miejskie centrum energii wdraża system monitoringu nośników energii i wody SMiS. W 2021 r. został uruchomiony centralny system informatyczny, a do 2024 infrastruktura ma obejmować 71 budynków użyteczności publicznej, które są w zarządzie Miasta Katowice.

Na infrastrukturze KISMiA powstaje również System Inteligentnego Transportu ITS, który zostanie wdrożony do końca pierwszej połowy 2023 r.

Scroll to Top