Jubileuszowy kongres za nami

Po raz dziesiąty redakcja miesięcznika „Wspólnota Mieszkaniowa” miała zaszczyt gościć osoby zawodowo związane z rynkiem nieruchomości.

Kongres Zarządców Nieruchomości przyciągnął do Centrum Konferencyjnego ADN rekordową liczbę uczestników. Eksperci podzielili się wiedzą z zakresu prawa, praktycznego zarządzania nieruchomościami, przedstawili też nowości technologiczne oraz sposoby finansowania inwestycji.

Finanse

Pierwszą część kongresu rozpoczęło wystąpienie Aleksandry Podobińskiej-Durki z Alior Banku, która przedstawiła sposoby finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Następnie Joanna Rudzka wyjaśniła zebranym gościom, jakie zmiany podatkowe czekają wspólnoty mieszkaniowe i zarządców nieruchomości w 2020 r. Kwestię finansowania inwestycji kontynuował Paweł Ołubek z Getin Noble Banku. W swoim wystąpieniu wskazał, jak skutecznie pozyskiwać środki z Unii Europejskiej na opracowanie audytów energetycznych z programu HORYZONT 2020. Panel zakończył Konrad Krakowiak z Polskiej Kancelarii Brokerskiej, przybliżając zebranym kwestię zarządzania likwidacją szkód majątkowo-osobowych.

Technika i technologia

W części dotyczącej techniki i technologii prelegenci przedstawili sposoby na zaoszczędzenie środków z funduszu remontowego oraz najnowsze technologiczne trendy. Andrzej Zych, doradca techniczny Bmeters Polska – partnera generalnego kongresu – opowiedział o zdalnych rozwiązaniach związanych z opomiarowaniem ciepła i wody. Adrian Fornalczyk z Windy Chmielewski zwrócił uwagę na to, czym powinna cechować się bezpieczna i bezawaryjna winda. Cezary Gollent oraz Jacek Borkowski z Bluetherm Polska wskazali innowacyjną metodę oszczędności energii cieplnej poprzez konserwację instalacji grzewczych. O konserwacji, ale dotyczącej elewacji, opowiedział Bartłomiej Stanowski, właściciel firmy Czyścimy elewacje, BSC Solutions.

Prawo i zarządzanie

Nie mniejszym zainteresowaniem cieszyły się panele poświęcone prawu i zarządzaniu. W pierwszym z nich Piotr Brogowski poruszył nadal aktualny problem związany z przekształceniem użytkowania wieczystego w prawo własności. Doktor Mariusz Filipek przybliżył słuchaczom kwestie prawne rosnących kosztów robót remontowo-budowlanych w związku z drastycznym wzrostem cen materiałów i robocizny. O obronie przed pomówieniem, zniesławieniem lub znieważeniem na zebraniach wspólnot i w mediach społecznościowych opowiedział Mateusz Górski.

W panelu „Zarządzanie” bardzo dużym zainteresowanie cieszyło się wystąpienie Piotra Kurdziela, który podzielił się swoimi doświadczeniami związanymi z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz modernizacją budynków przeprowadzonych w SM „Przylesie”. Piotr Zabrzyjewski poruszył kwestię ryzyka i korzyści wynikających z udziału zarządcy nieruchomości w zarządzie wspólnoty mieszkaniowej.

Debata

Spotkanie zakończyła debata, w której udział wzięli Ilona Buczkowska – kierownik Zespołu Wspólnot Mieszkaniowych, Wrocławskie Mieszkania, Kacper Nogajczyk, prezes zarządu Miejskiego Zarządu Budynków w Wałbrzychu, oraz Jakub Berent, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy. W swoich rozważaniach dyskutowali na temat wyzwań cywilizacyjnych związanych ze współpracą wspólnot mieszkaniowych z jednostkami samorządu terytorialnego.

 

 

Scroll to Top