Bądź gotowy na wejście RODO

25 maja 2018 r. obowiązywać zacznie unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych. Jak zarządcy nieruchomości powinni przygotować się na wejście w życie RODO? Jakie dane będą mogły gromadzić i wykorzystywać wspólnoty mieszkaniowe?

Od 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”, znane pod akronimami: polskim – RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) lub angielskim – GDPR (General Data Protection Regulation).

Zakres tego aktu, który rewolucjonizuje całe podejście do ochrony prywatności, jest tak szeroki, że jego wdrożenie będzie najprawdopodobniej jednym z najpoważniejszych wyzwań w zakresie dostosowania się do otoczenia prawnego od momentu wejścia Polski do UE. Ministerstwo Cyfryzacji wskazało, że RODO wymaga wprowadzenia zmian w 130 ustawach. Natomiast zgodnie z wynikami badań ośrodka analitycznego IDC, w 2018 roku 34% wszystkich wydatków na bezpieczeństwo IT w Europie będzie związanych z koniecznością adaptacji systemów i procesów do nowych wymogów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych.

RODO jest tematem niesłychanie nośnym, od wielu miesięcy obecnym w środkach masowego przekazu, prasie branżowej i mediach społecznościowych. Tematyce RODO w odniesieniu do wspólnot mieszkaniowych i zarządców nieruchomości można by poświęcić nie jeden artykuł, ale niejeden numer „Wspólnoty Mieszkaniowej”. W prezentowanym artykule ograniczymy się jedynie do wybranych zagadnień, a przede wszystkim postaramy się sprostować kilka rozpowszechnionych, acz błędnych poglądów związanych z nowymi przepisami. (…)

 

Zapraszamy na szkolenie „Wdrożenie RODO we wspólnocie mieszkaniowej i firmie zarządzającej nieruchomościami. Aspekty prawne i praktyczne”.

 

Masz problem z wdrożeniem RODO? Napisz do „Wspólnoty Mieszkaniowej”
Na pytania Czytelników dotyczące wdrożenia RODO we wspólnotach mieszkaniowych będziemy odpowiadać na łamach naszego miesięcznika. Prosimy o przesyłanie pytań na adres: wspolnota.mieszkaniowa@municipium.com.pl

 

Autor artykułu: Piotr Brogowski

Cały artykuł dostępny jest w styczniowym numerze „Wspólnoty Mieszkaniowej”

 

 

Scroll to Top