Jak wybrać zarządcę lub administratora?

Czym członkowie wspólnoty powinni się kierować przy wyborze sposobu zarządu nieruchomością wspólną? Jakie kryteria najlepiej przyjąć przy wyborze ofert?

Wspólnota mieszkaniowa nie jest obowiązana korzystać z usług profesjonalnego zarządcy lub administratora. Jeśli w gronie właścicieli lokali znajdą się osoby o wystarczającym przygotowaniu i zapale, aby zająć się samemu zarządzaniem lub administrowaniem częścią wspólną, to tym lepiej. Jednak nawet jeśli ktoś mógłby i chciałby podjąć się takiego zadania, sprawa jest bardziej delikatna, niż mogłoby się to wydawać.

Dyżurni malkontenci

Przede wszystkim najczęściej w gronie właścicieli często znajdą się tacy, którzy samemu nie robiąc nic w sprawach nieruchomości wspólnej i dobra wspólnego, bardzo chętnie będą krytykować i przeciwstawiać się działaniom tych, którzy podejmą się takiego zadania. Ponadto będą podejrzewać osoby prowadzące sprawy wspólne o zmowę, a nawet korupcję w relacjach z dostawcami koniecznych usług i towarów dla wspólnoty. Takie sytuacje z pewnością mogą się zdarzyć, ale nie sposób uznać, że są jakąś regułą.

Ponadto ten, który angażuje się konkretnie w prowadzenie spraw wspólnoty powinien być wynagradzany za swoją pracę, a co najmniej pozostali powinni zwrócić mu dodatkowe koszty ponoszone w związku z taką działalnością. Tymczasem dyżurni malkontenci nie tylko przeciwstawiają się wynagradzaniu takiej osoby za jej pracę, ale też torpedują działania tych aktywnych, nawet jeśli prowadzone są na zasadzie wolontariatu – pro publico bono. Często zniechęca to tych aktywnych od samodzielnego prowadzenia spraw wspólnoty. Efektem jest względnie niewielka ilość wspólnot prowadzących własne sprawy samodzielnie, bez pomocy profesjonalistów.

Przekazanie spraw

Zatem pozostaje wybrać firmę, której można będzie przekazać prowadzenie spraw wspólnych. Można to uczynić na dwa sposoby. Jednym jest powierzenie zarządu wspólnoty osobie fizycznej lub osobie prawnej w trybie przepisów art. 18 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (dalej: uwl). Można też zawrzeć umowę o zarządzanie z firmą zajmującą się zawodowo zarządzaniem nieruchomościami, która będzie wykonywać czynności umówione w bliskiej relacji z zarządem wspólnoty wybranym z osób fizycznych (najczęściej spośród właścicieli) w trybie art. 20 uwl.

W pierwszym przypadku – zarządu powierzonego – zarządca wykonuje samodzielnie czynności zwykłego zarządu w odniesieniu do nieruchomości wspólnej i reprezentuje wspólnotę na zewnątrz oraz w stosunkach z poszczególnymi właścicielami. W drugim przypadku uprawnienia wyżej wskazane należą do zarządu, zaś firma zarządzająca działa w granicach umocowania umownego obok zarządu wspólnoty, ale wspierając i obsługując merytorycznie i organizacyjnie ten zarząd. Aby odróżnić te dwa sposoby działania na rzecz wspólnoty, firma zarządzająca nieruchomościami zawiera z zarządem złożonym z osób fizycznych umowę zwyczajowo nazywaną umową o „administrowanie”.(…)

 

Autor: Piotr M. Ochman

Cały tekst dostępny w nr 2/2017

 

 

Scroll to Top