Fundusz Dostępności, czyli mniej barier dla osób z niepełnosprawnościami i seniorów

Brak windy w bloku mieszkalnym czy dostęp do miejsc publicznych nie będzie już problemem. Fundusz Dostępności to specjalny wehikuł inwestycyjny, z którego można sfinansować inwestycje polegające na niwelowaniu barier architektonicznych i ułatwić dostępność budynków dla osób starszych, rodziców z małymi dziećmi oraz osób z niepełnosprawnościami.


Brak windy w bloku czy podjazdu dla wózka to problemy, z którymi zmaga się wielu mieszkańców. Odpowiedzią na ten problem jest Fundusz Dostępności – niskooprocentowane pożyczki udzielane m.in. wspólnotom, spółdzielniom mieszkaniowym i szeroko rozumianym jednostkom i podmiotom publicznym. Fundusz realizuje ważny cel społeczny, jakim jest likwidowanie barier architektonicznych i ułatwienie dostępu do budynków, szczególnie osobom starszym, z niepełnosprawnościami czy rodzinom z małymi dziećmi.
– Fundusz Dostępności to modelowy przykład tego, jak projekty realizowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego realnie poprawiają jakość życia Polaków. Złożenie wniosku oraz dopełnienie wszystkich formalności związanych z Funduszem Dostępności jest bardzo proste. Co więcej, zawsze można zwrócić się o pomoc do Regionu Banku Gospodarstwa Krajowego w swoim województwie i otrzymać pełen pakiet informacji – mówi Aleksandra Kwiatkowska, Dyrektor Biura w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Z Funduszu Dostępności można np. doposażyć budynki w windy (lub wymienić stare windy na nowe, spełniające aktualne wymogi dostępności), zamontować platformy osobowe, pochylnie i poręcze, które ułatwią poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami.

Korzyścią pożyczki jest brak górnej granicy finansowania, a okres jej spłaty może być rozłożony na 20 lat, przy oprocentowaniu od 0,15 proc. w skali roku. Długi okres spłaty pozwala na dostosowanie wysokości raty do możliwości danego kredytobiorcy. Samo przyznanie pożyczki i jej obsługa nie są związane z żadnymi dodatkowymi opłatami. Istnieje także możliwość umorzenia spłaty nawet do 40 proc. wartości kapitału pożyczki. Wysokość umorzenia zależy od spełnienia kryterium terytorialnego, społecznego, a także od przeznaczenia budynku. Dodatkowo, finansowane inwestycje mogą zostać uzupełnione dotacją z PFRON.

Z niskooprocentowanych pożyczek skorzystać mogą m.in. jednostki samorządu terytorialnego, spółki komunalne oraz inne podmioty zależne od jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS-y, szkoły wyższe, instytucje publiczne i kultury, a także jednostki naukowe.

Więcej informacji o programie Fundusz Dostępności znajdziesz tu: www.bgk.pl/programy-i-fundusze/fundusze/fundusz-dostepnosci/


Artykuł powstał we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Przyznanie pożyczki na likwidowanie barier architektonicznych uzależnione jest od wyniku analizy zdolności kredytowej.

Scroll to Top