Dobrze spotkać się osobiście

Po roku przerwy związanej z pandemią COVID-19 po raz kolejny udało nam się osobiście spotkać podczas XII Kongresu Zarządców Nieruchomości. Jak co roku wydarzenie stanowiło miejsce ciekawych spotkań i wymiany dobrych praktyk. Dziękujemy, że byliście z nami!


Pomimo niepewnej sytuacji pandemicznej kolejna edycja Kongresu Zarządców Nieruchomości przyciągnęła do Centrum Konferencyjnego West Gate bardzo dużą liczbę uczestników. Nie zabrakło zarówno znajomych twarzy, które od lat biorą udział w wydarzeniu, jak i nowych uczestników, którzy dopiero zaczynają karierę związaną z rynkiem zarządzania nieruchomościami.


Finanse

Po oficjalnym otwarciu kongresu przez Zdzisława Majewskiego – redaktora naczelnego „Wspólnoty Mieszkaniowej”, jako pierwsza głos zabrała Joanna Rudzka, która przedstawiła zarys zmian podatkowych związanych z wprowadzeniem Polskiego Ładu. Podczas wystąpienia wskazała, na które z przepisów zarządcy powinni zwrócić szczególną uwagę. Następnie głos zabrał Marcin Beliniak z Alior Banku, który przybliżył uczestnikom kwestie finansowania termomodernizacji w sektorze mieszkaniowym ze wsparciem ze środków ELENA. O finansowaniu termomodernizacji opowiadała również Bogumiła Poncyleusz podczas wystąpienia pt. „Premie z Funduszu Termomodernizacji i Remontów – jak pozyskać dofinansowanie?”. Natomiast Konrad Krakowiak z Polskiej Kancelarii Brokerskiej przybliżył słuchaczom kwestie zarządzania wspólnotami od strony ubezpieczeniowej.


Technika i technologia

Po przerwie kawowej Mateusz Górski – sekretarz redakcji „Wspólnoty Mieszkaniowej”, zaprosił na scenę: Bartłomieja Stanowskiego z Czyścimy elewacje, Michała Sikorskiego z Alchimica Polska oraz Łukasza Nowaka z BMeters Polska. Podczas bardzo specjalistycznego panelu goście opowiedzieli o: obniżaniu kosztów wspólnoty poprzez czyszczenie elewacji, systemie żywic poliuretanowych w kontekście renowacji dachów, balkonów i tarasów oraz zdalnych odczytach a bilansach zużycia wody.


Zarządzanie

Trzeci panel poprowadził Michał Król – wiceprezes Municipium, wydawcy „Wspólnoty Mieszkaniowej”. Zaproszeni przez niego goście skupili się na praktycznych aspektach zarządzania nieruchomościami. Doktor Piotr Pałka wyjaśnił, jak negocjować umowy z podwykonawcami, Joanna Józefowicz z BNP Paribas Bank Polska mówiła, jak zostać eco wspólnotą i pozyskać finansowanie na termomodernizację, Dariusz Maciążak i Kamil Kołata z SoftHard opowiedzieli o nowoczesnych rozwiązaniach IT wspierających zarządzanie nieruchomościami. Na koniec panelu głos zabrała Agnieszka Malik-Faron, która poruszyła jeden z najczęściej pojawiających się tematów, czyli obowiązkową segregację odpadów.


Prawo

Tradycyjnie w ostatnim panelu omówione zostały prawne aspekty zarządzania nieruchomościami. Nad przebiegiem wystąpień czuwał Dominik Krzysztofowicz – prawnik, autor „Wspólnoty Mieszkaniowej”. Na scenie gościł Piotra Brogowskiego, Karola Popławskiego oraz Jakuba Elegańczyka. Poruszyli oni kwestie: zwołania zebrania przez osobę nieuprawnioną i dylematy z głosowaniem uchwał, regulacji prawnych i zasad bezpieczeństwa w zarządzaniu garażami i miejscami postojowymi oraz odpowiedzialności członków zarządu wobec wspólnoty.


Debata

Spotkania zwieńczyła debata przeprowadzona przez Zdzisława Majewskiego – redaktora naczelnego „Wspólnoty Mieszkaniowej”, w której omówiono kwestie zmian w ustawie o własności lokali oraz innych przepisach dotyczących wspólnot mieszkaniowych. W dyskusji uczestniczyły: dr Ewelina Budura z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Ewa Ciołczyk, prezes Stowarzyszenia Zarządców i Administratorów Nieruchomości z Krakowa, oraz Katarzyna Radzikowska z Lux Domu.


Dziękujemy uczestnikom, sponsorom i ekspertom za udział w wydarzeniu. Cieszymy się, że mogliśmy spotkać się osobiście i porozmawiać.

Scroll to Top