Wymogi dla sprawozdania finansowego

Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem treść sprawozdania finansowego powinna być przejrzysta i czytelna dla właścicieli lokali i składać się co najmniej z dwóch części. Pierwsza, opisowa, powinna zawierać opis działań podejmowanych przez zarząd, a druga, finansowa – analizę wykonania planu gospodarczego. Niespełnienie tych wymogów może oznaczać co najwyżej, że uchwała narusza interesy właściciela lokalu i stanowić […]

Wymogi dla sprawozdania finansowego Read More »