Zwrot nadpłaty za c.o.

Pytanie. Czy wspólnota powinna zwrócić właścicielowi lokalu przelewem na jego rachunek bankowy nadpłatę za c.o. po rozliczeniu za zeszły rok, gdy właściciel wystąpił z takim żądaniem? Czy właściciel powinien jednak nadpłatę z rozliczenia c.o. potrącać sobie w kolejnych okresach, nie wpłacając zaliczek na c.o. do jej całkowitego wykorzystania? Odpowiedź. Decyzja o wykorzystaniu nadpłaty zaliczki na …

Zwrot nadpłaty za c.o. Read More »