Zarządzanie w okresie deweloperskim i wspólnotowym

Administrowanie nieruchomością w okresie deweloperskim i sprawowanie zarządu nieruchomością wspólną pozornie mogą być do siebie podobne. Jednak różnią się w kwestii rozliczeń, decyzyjności, komunikacji, a nawet stosowania przepisów prawa. O czym powinien pamiętać zarządca dopiero co tworzącej się wspólnoty? Z uwagi na specyfikę podejmowanych decyzji oraz działań, w okresie pomiędzy uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na […]

Zarządzanie w okresie deweloperskim i wspólnotowym Read More »