Kto ponosi koszty garażu?

Lokalizacja urządzeń infrastruktury technicznej, które służą potrzebom właścicieli lokali, poza terenem nieruchomości wspólnej nie oznacza automatycznie, że koszty związane z utrzymaniem tych urządzeń nie należą do kosztów zarządu. Należy je wyodrębnić z ogółu wydatków przeznaczonych na utrzymanie sąsiedniej nieruchomości. Jak wskazał Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z 26 czerwca 2015 r., sygn. akt I CSK […]

Kto ponosi koszty garażu? Read More »