Pełnomocnictwo w postępowaniu administracyjnym

Pytanie. Kto jest uprawnionym do odbioru pism sądowych kierowanych do wspólnoty mieszkaniowej w sprawach toczących się przed sądem administracyjnym?   Odpowiedź. Uprawnionym do odbioru pism kierowanych do wspólnoty mieszkaniowej jest każdy członek jej zarządu, a wobec braku wskazania przez wspólnotę konkretnej osoby – członka zarządu, do której organ ma kierować korespondencję w niniejszej sprawie, organ […]

Pełnomocnictwo w postępowaniu administracyjnym Read More »