Portal wiedzy

Składa się z 10 ścieżek tematycznych, ponad 1900 artykułów, komentarzy, aktów prawnych, orzeczeń sądowych, interpretacji podatkowych, wzorów dokumentów i innych materiałów

Przejdź do Portalu Wiedzy
Miesięcznik „Wspólnota Mieszkaniowa”

Zarządcy nieruchomości we współpracy z firmami sprzątającymi robią co mogą, aby zapewnić bezpieczeństwo sanitarne w częściach wspólnych budynków. Przeprowadzają regularne dezynfekcje klatek schodowych, zmieniają częstotliwość sprzątania, inwestują w nowe środki dezynfekujące. Jak postępować z odpadami pochodzącymi od osób objętych kwarantanną?