POZNAJ PIĘĆ POWODÓW, DLA KTÓRYCH POWINIENEŚ PRENUMEROWAĆ PISMO „WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA”. DOŁĄCZAJĄC DO GRONA SUBSKRYBENTÓW OTRZYMASZ:

 

1. ROCZNĄ PRENUMERATĘ PISMA „WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA”

To specjalistyczny miesięcznik wspierający zarządców nieruchomości i spółdzielni mieszkaniowych, pracowników zarządów mienia komunalnego oraz mienia Skarbu Państwa, a także inne osoby zaangażowany w proces gospodarowania nieruchomościami mieszkaniowymi.

 

2. DOSTĘP DO 3 ŚCIEŻEK TEMATYCZNYCH KOMPETENCJI I ZARZĄDZANIA BEZPŁATNE

 

ZARZĄDZANIE SOBĄ ZARZĄDZANIE LUDŹMI ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ
1. Zasady bycia liderem w pracy 1. Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu i zarządzanie stresem w urzędzie 1. Jak rozwiązywać sytuacje kryzysowe w samorządach
2. Jak znaleźć równowagę między pracą a życiem prywatnym 2. Obsługa trudnego klienta 2. Jak efektywnie komunikować się z mediami
3. Planowanie ścieżki rozwoju 3. Zarządzanie czasem pracy i organizacją pracy 3. Mediacje w sytuacjach konfliktowych i spornych z mieszkańcami

UWAGA! Dostęp do szkoleń jest limitowany i uzależniony od liczby zakupionych rocznych prenumerat. Liczba dostępów oznacza liczbę osób, które mogą skorzystać ze wszystkich szkoleń oferowanych w ramach Klubu Prenumeratora.

 

3. CZŁONKOSTWO W KLUBIE PRENUMERATORA BEZPŁATNE

 

Liczba prenumerat Liczba dostępów Liczba prenumerat Liczba dostępów
1 szt. 1 dostęp 4 szt. 10 dostępów
2 szt. 5 dostępów 5 szt. 12 dostępów
3 szt. 7 dostępów 6-10 szt. 20 dostępów

 

4. SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA W FORMIE WEBINARÓW ZAWIERAJĄCE PRAKTYCZNE ZAGADNIENIA NIEZBĘDNE W ZARZĄDZANIU NIERUCHOMOŚCIAMI BEZPŁATNE

Wdrożenie RODO po pół roku obowiązywania – dylematy w praktyce zarządzania nieruchomościami. Dokumentacja, identyfikacja i mapowanie danych, szacowanie ryzyka i ocena skutków przetwarzania oraz zasady powierzenia i przetwarzania danych
Wdrożenie monitoringu wizyjnego we wspólnocie mieszkaniowej w świetle RODO. Wzór regulaminu stosowania monitoringu wizyjnego – szczegółowe zapisy
Głosowanie uchwał we wspólnocie mieszkaniowej w praktyce i orzecznictwie
Oporni właściciele a obowiązkowa kontrola budynku. Obowiązek udostępnienia lokalu do kontroli okresowej budynku w praktyce i orzecznictwie sądowym
Umowy o zarządzanie nieruchomością mieszkaniową. Treść, zawieranie, wykonywanie i ocena. Praktyczne aspekty postępowania
Prawne i praktyczne problemy związane z odbiorem prac remontowo-budowlanych we wspólnotach mieszkaniowych. Jak sprawnie zorganizować odbiór?
Bezpieczna wspólnota mieszkaniowa – jak właściwie wybrać ofertę ubezpieczeniową. Współpraca z brokerem – czy to się opłaca?
Bezpieczeństwo na placu zabaw – obowiązki i odpowiedzialności zarządcy nieruchomości
Bezpieczeństwo przeciwpożarowe w budynku wspólnot mieszkaniowych

 

5. PORTAL WIEDZY MIESIĘCZNIKA „WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA” BEZPŁATNIE

Składa się z 10 ścieżek tematycznych, ponad 1700 artykułów, komentarzy, aktów prawnych, orzeczeń sądowych, interpretacji podatkowych, wzorów dokumentów i innych materiałów uzupełniających zasób informacji.

Myślisz o większej liczbie prenumerat? Uzyskaj 15% rabatu przy zamówieniu! Dowiedz się więcej pisząc na adres: prenumerata@municipium.com.pl