Wymiana stolarki okiennej, ocieplenie i uszczelnienie elewacji budynków, wymiana urządzeń grzewczych – to nie jedyne sposoby na zaoszczędzenie energii cieplnej.

 

Zabiegi termomodernizacyjne mają na celu podwyższenie komfortu cieplnego w lokalach, a jednocześnie obniżenie ich energochłonności i zmniejszenie kosztów ogrzewania. Koszmarem są niedogrzane mieszkania. Nie niej jednak w przegrzanych lokalach, w których nie można zaprogramować stałej temperatury, też się dobrze nie czujemy. Zdarza się, że z jednej strony inwestujemy duże środki, aby zaoszczędzić energię, z drugiej długo wietrzymy pomieszczenia, marnując to, co chcieliśmy zaoszczędzić.

 

Co się dzieje w instalacji grzewczej?

Nośnikiem ciepłą w instalacjach grzewczych jest woda. Zawiera ona wiele minerałów, które osadzają się na ściankach instalacji, w wymiennikach ciepła, zaworach, termoregulatorach i grzejnikach. Są to osady kamienne, rdza, muły, a także mikroorganizmy. Wraz z upływem czasu powstaje coraz większa warstwa trudno usuwalnego złogu, który z jednej strony pochłania przesyłaną energię, a z drugiej tworzy warstwę izolacyjną dla oddawanego ciepła. Warstwa złogu w układzie grzewczym o szerokości 2 mm powoduje straty energii na poziomie 15 proc. W przypadku  6 mm  będzie to już ok. 34 proc.
Pod wpływem zanieczyszczeń, wymienione urządzenia przestają prawidłowo funkcjonować.
W konsekwencji korozja i zużycie instalacji wymusza konieczność wymiany instalacji, co jest drogie i uciążliwe. Warto zadbać o czystość instalacji, aby wydłużyć jej żywotność.

 

Środki zaradcze

Do niedawna czyszczenie instalacji c.o. dostępne było jedynie środkami kwasopochodnymi. Ich agresywne  działanie przynosiło jednak połowiczny efekt. Z uwagi na uciążliwość i wysokie koszty metoda ta stosowana była raczej w sytuacjach awaryjnych. Znaczna, trudniej dostępna, część złogów pozostawała nienaruszona, istniało niebezpieczeństwo uszkodzenia instalacji w przypadku nieostrożnego lub niefachowego obchodzenia się z preparatami.

 

Nowa metoda

Na rynku pojawiły się nowoczesne preparaty polimerowe, które potrafią skutecznie wyczyścić i zabezpieczyć instalacje grzewcze. Można je stosować do wszystkich rodzajów instalacji, niezależnie z jakich materiałów są zbudowane. Preparaty te są całkowicie neutralne dla środowiska.

 

Łatwość zastosowania

Proces czyszczenia środkami polimerowymi jest nieskomplikowany. Po zaaplikowaniu do instalacji preparat pozostaje w cyrkulacji ok. 4 tygodnie.  Następnie zład  spuszczany jest bezpośrednio do kanalizacji. Instalacja po opłukaniu napełniana jest wodą. Aby zabezpieczyć ją przed ponownym zanieczyszczeniem zaaplikowany zostaje polimerowy inhibitor, zapobiegający tworzeniu się złogów.

W przypadku nowych instalacji zalecane jest stosowanie inhibitora polimerowego od początku eksploatacji. Pozwala to utrzymywać instalację w czystości i pełnej sprawności, a tym samym  kilkukrotnie wydłużyć jej żywotność.

 

Koszty

Koszt czyszczenia i zabezpieczenia instalacji c.o. preparatami polimerowymi uzależniony jest głównie od pojemności zładu. W większości przypadków w budynkach wielorodzinnych poniesione nakłady na czyszczenia i zabezpieczenia instalacji c.o. zwracają się już w pierwszym sezonie grzewczym.

 

Bluetherm Polska Sp. z o.o. Stawiguda

www.bluetherm.pl, mob. 516 098 900

Bluetherm Service S.C.  Warszawa

biuro@bluethermservice.pl mob. 605 256 166

 

 

Scroll to Top