Stawka VAT na remont garażu

Wspólnota mieszkaniowa (niezarejestrowana jako podatnik VAT czynny) zleciła przedsiębiorstwu budowlanemu remont części wspólnej w garażu podziemnym (posadzki, dróg dojazdowych w garażu, wpustów kanalizacyjnych do odwodnienia garażu i pomalowanie ścian oraz sufitu całego garażu). Jest on zlokalizowany w częściowo podpiwniczonym poziomie budynku mieszkalnego wielorodzinnego znajdującego się w zasobach wspólnoty. Garaż podziemny nie został wyodrębniony jako samodzielny lokal użytkowy, poszczególne miejsca parkingowe są własnością poszczególnych członków wspólnoty (jako pomieszczenia pomocnicze lokali użytkowych), także część wspólna garażu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym stanowi wspólną własność właścicieli lokali. W budynku znajdują się wyłącznie lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej od 28,45 m2 do 86,88 m2. Przedsiębiorstwo budowlane za wykonane prace remontowe wystawiło fakturę z 23-proc. podatkiem VAT. Czy słusznie?

Roboty budowlane są zasadniczo objęte podstawową stawką podatku VAT wynoszącą aktualnie 23 proc. (zob. art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT). Jednakże na podstawie art. 41 ust. 12 w zw. z ust. 2 i art. 146a pkt 2 ustawy o VAT, obniżoną 8-proc. stawkę podatku VAT stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Uzasadnienie: Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem art. 41 ust. 12b ustawy o VAT (zob. art. 41 ust. 12a ustawy o VAT).

Przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11 (zob. art. 2 pkt 12 ustawy o VAT). Są nimi m.in. budynki mieszkalne wielorodzinne. (…)

 

Autor: Marcin Szymankiewicz

Cały tekst dostępny w nr 2/2017

 

 

Scroll to Top