Najem lokali – stan de lege lata i postulaty de lege ferenda

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Nieruchomości 26 maja 2022 r., online.

Umowa najmu lokalu, a w szczególności lokalu mieszkalnego niezmiennie statuuje się jako zagadnie problemowe. Szczególnie w ostatnich latach multiplikacja regulowanych rodzajów umów najmu jak też pojawienie się w praktyce nowych jej form takich jak najem krótkoterminowy czy też najem zwrotny rodzi nowe kontrowersje. Pojawiają się one na tle regulacji zawartych w kodeksie cywilnym jak też ustaw związanych z najmem lokali mieszkalnych takich jak ustawa o własności lokali, ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych czy też ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Ustawicznie zmieniający się stan prawny dotyczący umów najmu spleciony z nowymi zjawiskami społeczno- gospodarczymi generuje szeroką płaszczyznę dla dyskusji nie tylko nad kształtem obowiązujących konstrukcji prawnych ale i celem tak szerokiego spectrum rodzajów tej umowy. Wplata się w zakres tej debaty również i konflikt interesów podmiotów splecionych ze sobą tym rodzajem umowy, który to stanowi przedmiot licznych sporów doktrynalnych i sądowych. Spory te dodatkowo nasączone są niezmiennie trudną w Polsce rzeczywistością mieszkaniową ale też i nową sytuacją pandemiczną. 

Organizowana konferencja stanowić ma forum pogłębionej dyskusji przedstawicieli nauki i praktyki prawa na temat regulacji kształtujących zróżnicowanych rodzaje umowy najmu lokalu oraz kierunków ich zmian.

Do udziału w konferencji zapraszamy zarówno przedstawicieli nauki, jak i praktyki prawa, a także wszystkich, których refleksja przyczynić się może do wzbogacenia konstruktywnych wniosków pokonferencyjnych.

fot. Pixabay

Scroll to Top