Jak korzystać z usług rzeczoznawców majątkowych?

Jak korzystać z usług rzeczoznawców majątkowych?

Podstawowym problemem przy sprzedaży lub nabyciu nieruchomości jest kwestia oszacowania jej realnej wartości. Istotne jest, żebyśmy mieli wiarygodną informację o wartości „towaru”, aby możliwe było określenie ceny wywoławczej przy sprzedaży i ceny oferowanej przy kupnie.(…)
Oszacowanie realnej wartości

Jednym z problemów, z jakim trzeba się zmierzyć w związku z zamiarem sprzedaży lub nabycia nieruchomości, jest kwestia oszacowania realnej wartości tego, co chcemy sprzedać lub zamierzamy kupić. Istotne jest, abyśmy mieli wiarygodną informację o wartości naszego towaru, aby możliwe było określenie ceny wywoławczej przy sprzedaży i ceny oferowanej przy kupnie. Szacowaniem wartości nieruchomości zajmują się licencjonowani rzeczoznawcy majątkowi. Zawód ten jest ostatnim zawodem regulowanym z grupy zawodów obsługi rynku nieruchomości (zawody pośredników w obrocie i zarządców zostały uwolnione spod ministerialnej kurateli od 1 stycznia 2014 r.).

Zasady określania wartości nieruchomości, wraz z innymi aspektami ogólnie rozumianej wyceny nieruchomości, a także wymagane kwalifikacje i uprawnienia zawodowe konieczne dla legalnego uprawiania profesji rzeczoznawcy majątkowego oraz reguły wykonywania działalności w tym zakresie definiują przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami. Szczegółami zajęła się Rada Ministrów, określając w trybie rozporządzenia, m.in.: szczegółowe zasady określania wartości nieruchomości, rodzaje metod i technik wyceny, sposób sporządzania, formę i treść operatu szacunkowego. (…)

 

 

Scroll to Top