Jedną z bolączek trapiących wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz firmy zajmujące się zarządzaniem nieruchomościami jest problem parkowania samochodów na ich terenie w miejscach niedozwolonych. O ile skutki takiego parkowania mogą być stosunkowo niegroźne w przypadku ciągów komunikacyjnych, takich jak chodniki, to już w przypadku blokowania dróg pożarowych mogą przyczynić się do powstania poważnego niebezpieczeństwa. Obecne prawodawstwo umożliwia zgłaszanie tego typu wykroczeń do Straży Miejskiej praktycznie każdemu, choćby poprzez korzystanie ze smartfona i aplikacji Warszawa 19115, jednak wiele wykroczeń pozostaje niezgłoszonych i problem nadal istnieje.


Skutecznym i sprawdzonym rozwiązaniem, które eliminuje nieprawidłowe parkowanie, jest zastosowanie nowoczesnych rozwiązań z zakresu ochrony zdalnej w postaci inteligentnej analizy wideo AI (Artificial Intelligence – sztuczna inteligencja) na obszarach objętych zakazem parkowania.

Pierwszy krok to instalacja „inteligentnych” kamer z wbudowaną analityką wizji (algorytmy lub programy stosowane do analizy danych wizyjnych i do wygenerowania danych opisujących umiejscowienie i zachowanie obiektu), tak aby obejmowały miejsca, w których nie można parkować. Następnie w polu widzenia kamery definiowane są algorytmy sztucznej inteligencji oraz strefy detekcji, które bezbłędnie i skutecznie rozpoznają obiekty typu samochód – zastosowana analityka jest selektywna i reaguje tylko na ten rodzaj obiektu, który został wskazany w konfiguracji. Zdarzeniem alarmowym będzie pojawienie się i pozostawanie samochodu w zdefiniowanej wcześniej strefie i w określonym przez nas czasie. Z reguły jest to ok. 3 – 15 minut. W tym czasie zdąży odjechać przypadkowy parkujący albo rodzic, który przywozi lub odbiera dziecko z przedszkola, czy kurier przywożący przesyłkę. Zależnie od potrzeb możliwe jest zdefiniowanie różnych pór dla różnych miejsc i kamer, tak aby precyzyjnie wpasować się w charakterystyczne potrzeby danego obiektu.

Kolejny krok to reakcja systemu – jeśli czas parkowania samochodu w monitorowanej strefie przekroczy ustalony limit, kamera automatycznie wykonuje zdjęcie i wysyła je na określony adres lub adresy mailowe. Tu konieczna jest weryfikacja czytelności numeru tablicy rejestracyjnej. Wykonywana jest już przez człowieka np. operatora Centrum Monitoringu Wizyjnego Defensor Security Group. Po sprawdzeniu i pozytywnej weryfikacji zdjęcie samochodu zostaje opisane i z datą oraz godziną popełnienia wykroczenia trafia drogą mailową do odpowiedniej komendy Straży Miejskiej, która rozpoczyna postępowanie w tej sprawie, nadając jej numer i informując o tym – również mailem – zgłaszającego. W przypadku wątpliwości co do numeru tablicy rejestracyjnej bądź innych okoliczności Straż Miejska może poprosić o inne materiały lub wezwać zgłaszającego do komendy.

„I to jest bardzo istotny element naszej oferty”, podkreśla Dominik Piepka, wiceprezes Defensor Security Group, która właśnie wprowadza na rynek usługę e-Mandat. „Naszym klientom zapewniamy kompleksową usługę, nie tylko instalację i konfigurację systemu, który uchwyci nieprawidłowo parkującego, ale w ramach miesięcznego abonamentu przejmujemy na siebie wszystkie obowiązki związane z edycją i przygotowaniem zdjęć, zgłoszeniem wykroczenia do Straży Miejskiej itp. Naszym klientom pozostaje jedynie zapoznanie się z raportem o liczbie zgłoszeń i innych działań, jakie dla nich wykonaliśmy, oraz satysfakcja z wyeliminowania wymienionych zachowań na swoim terenie”.

Od kwietnia br. usługa e-Mandat dostępna jest w ofercie Defensor Security Group jako element ochrony zdalnej (e-Ochrona).

Więcej na www.e-Mandat.pl

Scroll to Top