Dane z systemu monitoringu

Przedmiotem kontroli sądu była decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) stwierdzająca naruszenie przez skarżącą spółkę, administrującą wspólnotą mieszkaniową, przepisów RODO w związku z przetwarzaniem bez podstawy prawnej danych pochodzących z systemu monitoringu wizyjnego stosowanego we wspólnocie oraz nakładająca na spółkę karę pieniężną w wysokości 8 tys. zł. Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę, stwierdzając, że …

Dane z systemu monitoringu Read More »