Składowanie rzeczy na części wspólnej

Zakres korzystania z nieruchomości wspólnej nie jest uzależniony od wielkość udziału we współwłasności. W sytuacji nieuprawnionego zajęcia korytarza wspólnota mieszkaniowa ma prawo podjąć określone działania. Zaskarżona uchwała dotyczyła nakazu uprzątnięcia przez powódkę drewna składowanego na części wspólnej nieruchomości – korytarzu prowadzącym do piwnic i przy ścianie zewnętrznej budynku. Powódka nie sprecyzowała, na której z podstaw […]

Składowanie rzeczy na części wspólnej Read More »