Miesięcznik „Wspólnota Mieszkaniowa”

Specjalistyczne pismo poświęcone zarządzaniu nieruchomościami mieszkaniowymi. Omawia prawne, praktyczne, finansowe oraz techniczne aspekty zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi. Miesięcznik jest skierowany głównie do zarządców nieruchomości mieszkaniowych, a także do członków zarządów wspólnot, spółdzielni mieszkaniowych, TBS-ów, administracji budynków należących do samorządu i Skarbu Państwa, a także do wszystkich osób zainteresowanych funkcjonowaniem rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce.

Oprócz wydawania pisma organizujemy także bezpłatne konferencje regionalne oraz specjalistyczne szkolenia i seminaria, publikujemy fachowe książki oraz prowadzimy serwis internetowy z praktycznymi i aktualnymi informacjami.

ul. Konduktorska 18 lok. 7
00-775 Warszawa
tel. (22) 242 80 27, 628 77 68
faks (22) 858 84 37
www.wm.info.pl

 

Redakcja

Redaktor naczelny

Zdzisław Majewski
z.majewski@municipium.com.pl

 

Redaktor techniczny

Paweł Grządziel
tel. 22/242-80-39
p.grzadziel@municipium.com.pl

 

Sekretarz redakcji

Marcin Hadaj
m.hadaj@municipium.com.pl

 

Współpracownicy

Dorota Bąbiak-Kowalska
Karolina Brzezińska
Sławomir Bukowski
Justyna Kamińska
Dominik Krzysztofowicz
Piotr Szczepański