Miesięcznik „Wspólnota Mieszkaniowa”

Specjalistyczne pismo poświęcone zarządzaniu nieruchomościami mieszkaniowymi. Omawia prawne, praktyczne, finansowe oraz techniczne aspekty zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi. Miesięcznik jest skierowany głównie do zarządców nieruchomości mieszkaniowych, a także do członków zarządów wspólnot, spółdzielni mieszkaniowych, TBS-ów, administracji budynków należących do samorządu i Skarbu Państwa, a także do wszystkich osób zainteresowanych funkcjonowaniem rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce.

Oprócz wydawania pisma organizujemy także bezpłatne konferencje regionalne oraz specjalistyczne szkolenia i seminaria, publikujemy fachowe książki oraz prowadzimy serwis internetowy z praktycznymi i aktualnymi informacjami.

ul. Marynarska 19A, piętro X
Marynarska Tower
02-674 Warszawa
tel. (22) 242 80 30,
faks (22) 242 80 22
www.wm.info.pl

 

Redakcja

Redaktor naczelny

Zdzisław Majewski
z.majewski@municipium.com.pl

 

Sekretarz redakcji

Mateusz Górski
m.gorski@municipium.com.pl

 

Marketing
Portal Wiedzy i Klub Prenumeratora

Magdalena Zdrojewska
m.zdrojewska@municipium.com.pl

 

Współpracownicy

Andrzej Gniadkowski
Dorota Bąbiak-Kowalska
Dominik Krzysztofowicz
Justyna Kamińska
Marcin Szymankiewicz
Piotr Brogowski
Piotr Ochman
Piotr Szczepański
Rafał Polit
Sławomir Bukowski