Kontakt

Międzykomunalna Spółka Akcyjna „Municipium”
ul. Marynarska 19A, piętro X
02-674 Warszawa (Marynarska Tower)

(22) 242-80-27 | 628-77-68

(22) 858-84-37

NIP 526-025-01-10
REGON 006375209

Prenumerata i dział handlowy

(22) 242 80 10

(22) 242 80 22