X KONGRES ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI 2019

FINANSE

 

 1. Trudniejsza windykacja zaległości czynszowych w związku ze zmianami prawa ograniczającymi egzekucję takich zaległości – jak radzić sobie z dłużnikami?
 2. Problemy praktyczne z zaliczeniem wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów w interpretacjach podatkowych i orzecznictwie.
 3. Finansowanie remontów i modernizacji we wspólnocie mieszkaniowej – oferty kredytowe banków. Wykorzystanie środków Regionalnych Programów Operacyjnych na finansowanie inwestycji termomodernizacyjnych.
 4. Zarządzanie w odniesieniu do likwidacji szkód majątkowo-osobowych.

 

TECHNIKA I TECHNOLOGIE, CZYLI SPOSOBY NA OSZCZĘDZANIE 

  

 1. Bezpieczna i bezawaryjna eksploatacja wind.
 2. Klastry energii we wspólnotach mieszkaniowych i spółdzielniach. Czy to się opłaca?
 3. Czy fotowoltaika to skuteczny sposób na oszczędzanie we wspólnotach mieszkaniowych i nieruchomościach komercyjnych?
 4. Sposoby na obniżenie kosztów eksploatacyjnych we wspólnotach mieszkaniowych. Minimalizowanie strat wody i energii.
 5. Jak zaoszczędzić na ogrzewaniu poprzez docieplenie budynku – aspekty techniczne i materiałowe?

 

ZARZĄDZANIE

 

 1. Cyberbezpieczeństwo w obszarze zarządzania wspólnotą mieszkaniową. Wdrażanie procedur a zasady i zakres odpowiedzialności zarządców nieruchomości i wspólnot mieszkaniowych za ewentualne naruszenia prawa.
 2. Udział zarządcy nieruchomości w zarządzie wspólnoty mieszkaniowej – korzyści i ryzyka.
 3. Modernizacja budynków z wielkiej płyty – źródła finansowania dla wspólnot i spółdzielni

 

PRAWO

 

 1. Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności – dylematy prawne i praktyczne związane z upływem 31 grudnia 2019 r. ustawowych terminów wydawania zaświadczeń.
 2. Problem rosnących kosztów robót remontowo-budowlanych w związku z drastycznym wzrostem cen materiałów i robocizny a konsekwencje prawne i finansowe zerwania umowy o takie prace.
 3. Jak bronić się przed pomówieniami, zniesławieniem lub znieważeniem na zebraniach wspólnot i mediach społecznościowych?

 

DEBATA

 

Współpraca wspólnot mieszkaniowych z jednostkami samorządu terytorialnego – jak sprostać nowym wyzwaniom cywilizacyjnym oraz oczekiwaniom mieszkańców miast (propagowanie dobrych przykładów wspólnych przedsięwzięć i wsparcia ze strony JST dla wspólnot; budżety obywatelskie; rozwiązywanie trudnych problemów). Przewidywany udział przedstawicieli miasta, zarządców  i zarządów nieruchomości, organizacji pozarządowych.

 

PRELEGENCI

 

REJESTRACJA