UWAGA! ZMIANA TERMINU – XIII OGÓLNOPOLSKI KONGRES ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI ODBĘDZIE SIĘ 12 STYCZNIA 2023 R.

PROGRAM XIII KONGRESU ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI (12.01.2023 r.)
10:00-10:10
Inauguracja i powitanie
Zdzisław Majewski
Redaktor Naczelny miesięcznika „Wspólnota Mieszkaniowa”
FINANSE
10:10-10:30
Co w podatkach na 2023 rok?
– nowe zasady rozliczenia rocznego PIT
– minimalny podatek dochodowy
– ukryta dywidenda
– ulga za złe długi
10:30-10:45
Zmiana formy prowadzenia działalności a skutki podatkowe
– kiedy należy zmienić formę prowadzenia działalności
– co wziąć pod uwagę przy wyborze formy opodatkowania
– najkorzystniejsze rozwiązania dla zarządców nieruchomości
10:45-11:00
Ekoinwestycje we wspólnocie. Gdzie szukać finansowania?
– ecoinwestycja sposobem na oszczędności
– na co najłatwiej dostać dotację?
– pożyczki, kredyty, granty i programy – przegląd sposobów finansowania
11:00-11:15
Rosnące zadłużenie właścicieli lokali. Jak dochodzić należności?
– ryzyko utraty płynności finansowej przez wspólnotę
– rola zarządcy w dochodzeniu należości
– restrukturyzacja lub dochodznie długu
11:15-11:30
Jak i gdzie pozyskiwać środki na finansowanie remontu?
– pożyczka, kredyt – czy to się jeszcze opłaca?
– alternatywne formy i źródła pozyskiwania środków
– co może zrobić wspólnota być uzyskać lepsze warunki finansowania?
11:30-11:50
Przerwa kawowa
TECHNIKA
11:50-12:05
Fotowoltaika, czyli jak wygenerować oszczędności?
– wspólnota mieszkaniowa jako prosument zbiorowy
– granica opłacalności inwestycji
– dofinansowanie, abonament, leasing – z czego skorzystać?
12:05-12:20
Instalowanie punktów ładowania samochodów elektrycznych
– ekspertyza stacji ładowania w budynkach wielorodzinnych
– przyłącze od operatora systemu dystrybucyjnego
– zasady bezpieczeństwa
12:20-12:35
Dźwig we wspólnocie. Modernizować czy wymieniać?
– zestawy modernizacyjne dźwigów
– wymagania finansowe i organizacyjne
– wybór miejsca i sposobu instalacji
12:35-12:50
Kontrowersje z opomiarowaniem ciepła. Jak radzić sobie z nowymi przepisami?
– projektowanie oszczędności
– nowe zasady rozliczania kosztów
– obowiązki informacyjne dotyczące efektywności energetycznej
12:50-13:10
Przerwa kawowa
ZARZĄDZANIE
13:10-13:30
Przejęcie nieruchomości od poprzedniego zarządcy w praktyce
– obowiązek wydania dokumentów
– roszczenie o naprawienie szkody
– zakres odpowiedzialności prawnej poprzedniego zarządcy
13:30-13:45
Nowe trendy w obsłudze nieruchomości wyzwaniem dla zarządców
– kanały komunikacji z właścicielami lokali
– tworzenie miejsc spotkań i integracji
– współpraca z podwykonawcami usług
13:45-14:05
Współpraca z problematycznym właścicielem lokalu
– sposoby na radzenie sobie ze stresem
– budowanie marki osobistej
– techniki rozwiązywania sytuacji konfliktowych
14:05-14:45
Przerwa na lunch
PRAWO
14:45-15:05
Odpowiedzialność wspólnoty za infrastrukturę krytyczną
– budowle obronne
– wytyczne szefa obrony cywilnej
– planowane zmiany ustawowe
15:05-15:25
Przesłanki prawne uchylenia uchwał. Przegląd najnowszego orzecznictwa
– uniemożliwienie członkom wspólnoty zajęcia stanowiska przed głosowaniem
– zmiana wysokości udziałów
– uchybienia formalne
DEBATA
15:25-16:10
Celem wspólnoty nie jest zysk – gdzie szukać oszczędności?
– praktyczne sposoby oszczędzania
– sposoby generowania zysku
– szukać dodatkowych źródeł zysku dla wspólnoty czy ciąć koszty?
– gdzie leży granica oszczędzania?
– zakres odpowidzialności i inicjatywy zarządcy
Przewiń do góry