PROGRAM XIII KONGRESU ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI (12.01.2023 r.)
10:00-10:05
Inauguracja i powitanie
Zdzisław Majewski
Redaktor Naczelny miesięcznika „Wspólnota Mieszkaniowa”
10:05-10:10
Wystąpienie partnera strategicznego
Jan Pilewski
Senior Public Affairs Manager, PLAY
10:10-10:25
Pieniądze leżą na dachu
Marek Lipski
Dyrektor Biura Regionalnego w Warszawie, PLAY
FINANSE
10:25-10:55
Co w podatkach na 2023 rok?
– obowiązkowe e- Faktury
– podatek minimalny – nowelizacja „Polski Ład 3.0”
– ukryte dywidendy
– wiążąca informacja skarbowa
– grupa VAT
Joanna Rudzka
Doradca podatkowy, Ekspert PST „Wspólnota”
10:55-11:10
Program TERMO – instrumenty wsparcia i zasady ich udzielania
Bogumiła Poncyleusz
Główny ekspert ds. Funduszu Termomodernizacji i Remontów Bank Gospodarstwa Krajowego
11:10-11:25
Jak zwiększyć satysfakcję wspólnot mieszkaniowych ze współpracy z zarządcą nieruchomości w kontekście procesów ubezpieczeniowo-likwidacyjnych
Wojciech Bednarek
Wiceprezes Zarządu, Polska Kancelaria Brokerska
11:25-11:40
Przerwa kawowa
TECHNIKA
11:40-12:00
Maszty i światłowody – poradnik dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych
Artur Krawczyk
Wiceprezes Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”
12:00-12:20
Instalowanie punktów ładowania samochodów elektrycznych
– ekspertyza stacji ładowania w budynkach wielorodzinnych
– zasady bezpieczeństwa
Jarosław Kozłyk
Starszy specjalista ds. rozwoju elektromobilności, wydział elektromobilności i nowych technologii, departament techniki, Urząd Dozoru Technicznego
12:20-12:35
Wybrane aspekty termomodernizacji budynku wielorodzinnego w kontekście kosztów eksploatacji
Piotr Pawlak
Kierownik Działu Zarządzania Produktowego ROCKWOOL Polska
12:35-12:45
Płynne izolacje stosowane na nowych i remontowanych dachach Wspólnot Mieszkaniowych
Michał Sikorski
Doradca techniczno-handlowy, AlchiPolska Sp. z o.o.
12:45-13:00
Ładowanie pojazdów elektrycznych z sieci budynków. Jak rozpoznać problem i gdzie szukać rozwiązania?
Marek Kwiczala
Ekspert w dziedzinie elektromobilności, Współzałożyciel firm EQUAY Service i EQUAY CHARGING NETWORK
13:00-13:15
Przerwa kawowa
ZARZĄDZANIE
13:15-13:35
Przejęcie nieruchomości od poprzedniego zarządcy w praktyce
– obowiązek wydania dokumentów
– roszczenie o naprawienie szkody
– zakres odpowiedzialności prawnej poprzedniego zarządcy
Piotr Przybylski
Zarządca nieruchomości, ekspert Stowarzyszenia Zarządców i Administratorów Nieruchomości w Krakowie
13:35-13:55
Rosnące zadłużenie właścicieli lokali. Jak dochodzić należności?
– ryzyko utraty płynności finansowej przez wspólnotę
– rola zarządcy w dochodzeniu należności
– restrukturyzacja lub dochodzenie długu
dr Ewelina Badura
Adiunkt w Katedrze Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego, Instytut Prawa, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, radca prawny
13:55-14:15
Współpraca z problematycznym właścicielem lokalu
– sposoby na radzenie sobie ze stresem
– budowanie marki osobistej
– techniki rozwiązywania sytuacji konfliktowych
Ewa Ciołczyk
Zarządca nieruchomości, ekspert, prezes Stowarzyszenia Zarządców i Administratorów Nieruchomości w Krakowie
14:15-15:00
Przerwa na lunch
PRAWO
15:00-15:20
Odpowiedzialność wspólnoty za infrastrukturę krytyczną
– budowle obronne
– wytyczne szefa obrony cywilnej
– planowane zmiany ustawowe
dr Karol Popławski
Prawnik, autor „Wspólnoty Mieszkaniowej”
15:20-15:40
Przesłanki prawne uchylenia uchwał. Przegląd najnowszego orzecznictwa
– uniemożliwienie członkom wspólnoty zajęcia stanowiska przed głosowaniem
– zmiana wysokości udziałów
– uchybienia formalne
Piotr Brogowski
Ekspert, autor „Wspólnoty Mieszkaniowej”
DEBATA
15:40-16:25
Celem wspólnoty nie jest zysk – gdzie szukać oszczędności?
– praktyczne sposoby oszczędzania
– sposoby generowania zysku
– szukać dodatkowych źródeł zysku dla wspólnoty czy ciąć koszty?
– gdzie leży granica oszczędzania?
– zakres odpowiedzialności i inicjatywy zarządcy
Moderator: Mateusz Górski
——————————
Jacek Janas
——————————
Piotr Brogowski
——————————
Jarosław Szymczak
Sekretarz Redakcji miesięcznika „Wspólnota Mieszkaniowa”
—————————————————————
Prezes Zarządu, PSZN w Warszawie
—————————————————————
Ekspert, autor „Wspólnoty Mieszkaniowej”
—————————————————————
Członek Zarządu, WSZN
Scroll to Top