Prelegenci

Jakub Berent

Były dziennikarz. Od grudnia ubiegłego roku pełni funkcję Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy. Odpowiada między innymi za realizację polityki społecznej, współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz koordynację programów z zakresu profilaktyki. Nadzoruje Wydział Mienia oraz Wydział Gospodarki Nieruchomościami, w którego kompetencjach leży realizacja ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Piotr Brogowski

Wiceprezes i dyrektor zarządzający Orion Instruments Polska, integratora systemów teleinformatycznych. Od ponad 10 lat członek zarządu właścicielskiego dużej (ponad 230 lokali) wspólnoty mieszkaniowej w Warszawie. Stale publikujący na łamach miesięcznika „Wspólnota Mieszkaniowa”. Specjalizuje się w zagadnieniach prawnych i praktycznych, związanych ze współwłasnością nieruchomości i wspólnotami mieszkaniowymi.

Ilona Buczkowska

Absolwentka Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na kierunku zarządzanie, specjalizacja Gospodarowanie Nieruchomościami. Od 1996 r. związana z rynkiem nieruchomości w zakresie sprzedaży, wynajmu, zarządzania. Od 10 lat pracownik gminnej spółki Wrocławskie Mieszkania. Od 2014 r. piastuje stanowisko Kierownika Zespołu Wspólnot Mieszkaniowych. Kieruje zespołem zarządzającym prawie 100 budynkami wspólnot mieszkaniowych. Odpowiada również za współpracę Gminy Wrocław z zarządcami nieruchomości, którzy wykonują bezpośrednie czynności zarządzania budynkami wspólnot mieszkaniowych, w których Gmina Wrocław posiada udziały.

Cezary Gollent

Prywatny przedsiębiorca, absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie. Od 2007 r. związany z branżą chemiczną, od 2016 r. właściciel i dyrektor zarządzający w Bluetherm Polska Sp. z o.o.

Mateusz Górski

Prawnik, sekretarz redakcji miesięcznika „Wspólnota Mieszkaniowa”, autor wielu artykułów z zakresu zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi, współpracował z największa w Polsce grupą kapitałową świadczącą kompleksowe usługi obsługi nieruchomości. Specjalizuje się w zagadnieniach prawnych i praktycznych związanymi z współpracą z usługodawcami – reprezentującymi sektor publiczny i prywatny.

Konrad Krakowiak

Specjalista ubezpieczeń majątkowych oraz odpowiedzialności cywilnej. Koordynator Działu Sprzedażowego w jednej z czołowych firm brokerskich w Polsce. Broker Ubezpieczeniowy, którego wiedza i praktyka przekładają się na profesjonalne doradztwo dedykowane szczególnie podmiotom rynku nieruchomości.

Piotr Kurdziel

Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Przylesie”. Zawodowo związany z Sopotem. Od początku kariery zajmuje się zarządzaniem nieruchomościami mieszkaniowymi i komercyjnymi. Doprowadził do rewitalizacji i termomodernizacji budynków wspólnot polegającej na instalacji odnawialnych źródeł energii m. in. kolektorów słonecznych. Wielokrotnie wynagradzany za swoją działalność. Aktualnie realizuje projekt kompleksowej rewitalizacji i głębokiej termomodernizacji zasobów SM „Przylesie”.

Kacper Nogajczyk

Prezes Miejskiego Zarządu Budynków Sp. z o. o. w Wałbrzychu, największego zarządcy nieruchomości na terenie województwa dolnośląskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Wałbrzyskich Zakładach Koksowniczych „Victoria” czy też w ZGK Świebodzice sp. z o. o., gdzie jako prezes zarządu odpowiadał za przeprowadzenie kompleksowej restrukturyzacji i modernizacji spółki. W czasie pracy w ZGK Świebodzice sp. z o. o. doprowadził do unowocześnienia parku maszynowego. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, zwolennik poszukiwania i sukcesywnego wdrażania usprawnień. Prywatnie, miłośnik sportu i podróży.

Paweł Ołubek

Absolwent Politechniki Warszawskiej oraz studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej i na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2000 r. odpowiada za ofertę bankową kierowaną do zarządców nieruchomości oraz wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Znacząco przyczynił się do upowszechnienia kredytów termomodernizacyjnych oraz systemów rozliczania masowych płatności w zakresie czynszów. W 2018 r. doprowadził do pozyskania przez Getin Noble Bank środków unijnych na wsparcie inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych. Autor wielu publikacji dotyczących finansowania inwestycji wspólnot mieszkaniowych.

Aleksandra Podobińska-Durka

Dyrektor Działu Funduszy Unii Europejskiej i Programów Publicznych w Alior Banku. Absolwentka Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Ponad 15-letnie doświadczenie w bankowości zdobyła pracując m.in. w GE Bank Mieszkaniowy, GE Money Bank, Bank BPH oraz ING Bank Śląski. Zarządza działem odpowiedzialnym za wdrożenie i sprzedaż instrumentów finansowych wspieranych ze środków publicznych (krajowych i unijnych). Dział odpowiada również za koordynację sprzedaży produktów kredytowych wspierających sektor MŚP w korzystaniu z dotacji.

Rafał Roksela

W branży dźwigowej od ponad 15 lat, działacz Stowarzyszenia Pracodawców Branży Dźwigowej, ekspert techniczny wielu firm dźwigowych. Na stałe zatrudniony w spółce Winda-Warszawa, gdzie zajmuje się analizą i planowaniem projektów inwestycyjnych. Absolwent kierunku „Projektowania, wytwarzania i eksploatacji urządzeń transportu bliskiego”

Joanna Rudzka

Prawnik, licencjonowany doradca podatkowy z ponad 15 letnim doświadczeniem. Od 2013 r. prowadzi własną Kancelarię Doradztwa. Jest autorką licznych publikacji prasowych dotyczących prawa podatkowego (Rzeczpospolita, Finanse Publiczne, Wspólnota, Gazeta Prawna, Przegląd Podatkowy, Jurysdykcja Podatkowa). Uczestniczy jako ekspert w pracach dotyczących zmian w polskich przepisach podatkowych.

Piotr Szczepański

Adwokat, licencjonowany zarządca nieruchomości, wykładowca, absolwent Akademii Psychologii Przywództwa w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Zarządza zespołami ludzkimi, w tym grupami zarządców nieruchomości. Ma w swojej pieczy prawie 200 budynków na terenie Radomia. Publikuje na łamach „Property Journal”, od 2010 r. stale współpracuje ze „Wspólnotą Mieszkaniową”.

Piotr Zabrzyjewski

Mgr inż. geodeta, absolwent Politechniki Warszawskiej. Od ponad 20 lat związany zawodowo z obsługą szeroko rozumianego rynku nieruchomości. Główny specjalista w dużej firmie o zasięgu ogólnopolskim świadczącej usługi zarządzania nieruchomościami.

Andrzej Zych

Doradca Techniczny w firmie BMETERS Polska Sp. z o.o. Głównie współpracuje z biurami projektowymi, szkoleniowiec z systemów zdalnego odczytu. Absolwent wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej, Audytor Energetyczny. Ma 13-letnie doświadczenie w branży instalacji sanitarnych.

PARTNER GŁÓWNY

PARTNERZY

PARTNERZY ŚRODOWISKOWI