Dynamicznie zmieniające się otoczenie prawne i ekonomiczne stawia przed zarządcami nieruchomości coraz większe wyzwania. Warto spotkać się, wymienić doświadczeniami i zapoznać się z najnowszymi branżowymi rozwiązaniami. Okazją jest Ogólnopolski Kongres Zarządców Nieruchomości organizowany przez redakcję miesięcznika „Wspólnota Mieszkaniowa” oraz spółkę MUNICIPIUM S.A.


W każdej edycji Kongresu przygotowujemy dla Państwa bogaty program merytoryczny stanowiący odpowiedź na codzienne wyzwania stawiane przed zarządcami. Eksperci, znani z publikacji na łamach „Wspólnoty Mieszkaniowej”, omawiają zagadnienia związane z najważniejszymi wydarzeniami w branży.


Spotkanie, organizowane przez „Wspólnotę Mieszkaniową”, to miejsce konstruktywnej dyskusji na temat zarządzania nieruchomościami. Niejednokrotnie zawarte podczas Kongresu znajomości stanowiły zaczyn wspólnych przedsięwzięć i ciekawych projektów. Warto miło, twórczo i inspirująco spędzić razem czas. 

Scroll to Top