Nie jest łatwo zlicytować lokal

Często wspólnoty mają do czynienia z właścicielami, którzy całymi latami nie płacą swoich należności. Jeśli właściciel lokalu zalega długotrwale z zapłatą, to wspólnota może w trybie procesu żądać sprzedaży jego lokalu na drodze licytacji. Skorzystanie przez wspólnotę z przysługującego jej prawa nie jest jednak łatwe. W odniesieniu do tych właścicieli lokali, którzy nie wywiązują się …

Nie jest łatwo zlicytować lokal Read More »