Niuanse zrzeczenia się członkostwa w zarządzie

Nie ma podstaw prawnych do odmowy osobom statusu członków zarządu, skoro nadal pełnią one tę funkcję za zgodą właścicieli lokali. W tych okolicznościach zapoznanie się z treścią oświadczenia członków zarządu nie mogło być uznane za jednoznaczne z rezygnacją z funkcji członka zarządu. Ustawa z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2020 r. …

Niuanse zrzeczenia się członkostwa w zarządzie Read More »