Koszty zarządu a dorozumiana umowa

Umowa o podziale rzeczy „quoad usum” może być zawarta w sposób dorozumiany przez sam fakt utrwalonego między współwłaścicielami sposobu korzystania z części rzeczy wspólnej. Co w takim przypadku z kosztami zarządu nieruchomością wspólną? Artykuł 12 ust. 2 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2020 r. poz. 1910, dalej: uwl) ustanawia …

Koszty zarządu a dorozumiana umowa Read More »