Dzień: 2020-01-09

Bezumowne korzystanie z nieruchomości

Jakie uprawnienia przysługują wspólnocie mieszkaniowej w sytuacji gdy w wyniku zaniedbań poprzedniego zarządu najemca bezumownie korzysta z lokalu użytkowego należącego do wspólnoty?   Wspólnota mieszkaniowa jest właścicielem lokalu użytkowego. W wyniku zaniedbań zarządu od kilku miesięcy najemca korzysta z nieruchomości bez tytułu prawnego (nie ma popisanej nowej umowy). Ponadto nie uiszcza kwoty najmu. Jakie działania …

Bezumowne korzystanie z nieruchomości Read More »

Kopia opinii technicznej

Organ administracji zobligowany jest do udostępnienia zarządcy opinii technicznej inwestycji oraz do zrobienia jej kopii.   Wspólnota otrzymała zawiadomienie od nadzoru budowlanego o możliwości zapoznania się z materiałami w toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie wybudowania parkingu obok nieruchomości wspólnoty. Po przeanalizowaniu dokumentów zarządca stwierdził, że parking utrudni dostęp do nieruchomości. Złożył pisemny wniosek o …

Kopia opinii technicznej Read More »

Likwidacja zsypu

Pytanie. Czy ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na wspólnotę obowiązek zlikwidowaniu zsypu, skoro wszystkie śmieci muszą być od 2020 r. segregowane?   Odpowiedź. Nie. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie przewiduje obowiązku likwidacji zsypu. Zsyp można wciąż wykorzystywać do wyrzucania odpadów zmieszanych. Wspólnota może też postanowić o likwidacji …

Likwidacja zsypu Read More »

Skutki podatkowe umowy barteru

Przychody uzyskane ze sprzedaży powierzchni strychowej zaadoptowanej na cele mieszkalne w ramach umowy barteru stanowią przychody dotyczące gospodarki zasobami mieszkaniowymi i są źródłem dochodu.   Wspólnota mieszkaniowa ma zamiar zawrzeć z osobą fizyczną umowę barteru, na mocy której przekaże jej powierzchnię strychową, będącą częścią wspólną nieruchomości. Osoba ta ma zaadaptować powierzchnię na cele mieszkalne. Po …

Skutki podatkowe umowy barteru Read More »

Przewiń do góry