Piotr Brogowski

Wiceprezes i dyrektor zarządzający Orion Instruments Polska, integratora systemów teleinformatycznych. Od ponad 10 lat członek zarządu właścicielskiego dużej (ponad 230 lokali) wspólnoty mieszkaniowej w Warszawie. Stale publikujący na łamach miesięcznika „Wspólnota Mieszkaniowa”. Specjalizuje się w zagadnieniach prawnych i praktycznych, związanych ze współwłasnością nieruchomości i wspólnotami mieszkaniowymi.

Mateusz Górski

Prawnik, sekretarz redakcji miesięcznika „Wspólnota Mieszkaniowa”, autor wielu artykułów z zakresu zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi, współpracował z największa w Polsce grupą kapitałową świadczącą kompleksowe usługi obsługi nieruchomości. Specjalizuje się w zagadnieniach prawnych i praktycznych związanymi z współpracą z usługodawcami – reprezentującymi sektor publiczny i prywatny.

Piotr Zabrzyjewski

Mgr inż. geodeta, absolwent Politechniki Warszawskiej. Od ponad 20 lat związany zawodowo z obsługą szeroko rozumianego rynku nieruchomości. Główny specjalista w dużej firmie o zasięgu ogólnopolskim świadczącej usługi zarządzania nieruchomościami.

Piotr Szczepański

Adwokat, licencjonowany zarządca nieruchomości, wykładowca, absolwent Akademii Psychologii Przywództwa w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Zarządza zespołami ludzkimi, w tym grupami zarządców nieruchomości. Ma w swojej pieczy prawie 200 budynków na terenie Radomia. Publikuje na łamach „Property Journal”, od 2010 r. stale współpracuje ze „Wspólnotą Mieszkaniową”.

Prelegenci IX Kongresu Zarządców Nieruchomości

Paweł Ołubek

Ekspert w zakresie usług bankowych dla zarządców nieruchomości oraz wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Znacząco przyczynił się do upowszechnienia kredytów termomodernizacyjnych oraz systemów rozliczania masowych płatności w zakresie czynszów.

Łukasz Rączkowski

Menadżer Zespołów Relacji z Klientami JST i MŚP, BIG InfoMonitor, Grupa BIK. Ekspert białego wywiadu i informacji gospodarczej. Od kilku lat pracuje w Biurze Informacji Gospodarczej InfoMonitor z Grupy BIK wspierając jednostki samorządu terytorialnego i MŚP w odzyskiwaniu należności za pomocą miękkich narzędzi windykacyjnych. Jest zaangażowany w poprawę bezpieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej, orędownik uczciwego prowadzenia biznesu, edukator i popularyzator odpowiedzialności gospodarczej. Wcześniej pracował w międzynarodowej wywiadowni gospodarczej BISNODE.

Rafał Roksela

W branży dźwigowej od ponad 10 lat, działacz Stowarzyszenia Pracodawców Branży Dźwigowej, ekspert techniczny kilku firm dźwigowych, na stale zatrudniony w spółce Winda – Warszawa, absolwent projektowania, wytwarzania i eksploatacji urządzeń transportu bliskiego.

Paulina Sobczyk

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka licznych artykułów na łamach miesięcznika „Wspólnota Mieszkaniowa”.

Maria Komierzyńska

Pracuje w bankowości od 1994 roku, głównie w obszarze klienta biznesowego. Od 2004 r. pracuje w Banku BGŻ BNP Paribas, przez ostatnie 12 lat zajmuje stanowiska menadżerskie jako Kierownik Wydziału, Dyrektor Oddziału Operacyjnego i aktualnie Menadżer Bankowości Biznesowej. W swojej karierze miała możliwość uczestniczyć w finansowaniu klientów biznesowych – zaczynając od deweloperów, dużych zakładów produkcyjnych, małych przedsiębiorców, rolników i wspólnot mieszkaniowych – którzy realizowali różne projekty inwestycyjne. Dzięki zdobytemu doświadczeniu rozumie potrzeby klienta i wspiera doradców w taki sposób, aby każdy klient przez nich obsłużony był zadowolony i rozumiał ofertę banku.

Marcin Szymankiewicz

Doradca podatkowy. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW i Wydziału Humanistycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Specjalizuje się w tematyce podatku od towarów i usług. Doświadczenie zawodowe zdobywał w organach podatkowych oraz dziale podatkowym dużej firmy audytorskiej. Trener z zakresu prawa podatkowego. Autor i współautor publikacji z zakresu prawa podatkowego.

Konrad Krakowiak

Od ponad 10 lat wykonuje zawód, w który wpisane jest ryzyko, a dokładniej zarządzanie nim. Manager koordynujący, którego wiedza i praktyka przekładają się na profesjonalne doradztwo dedykowane szczególnie podmiotom rynku nieruchomości. Od wielu lat wykładowca i prelegent w zakresie zagadnień związanych z rozwiązaniami zwiększającymi konkurencyjność usług sektora zarządców nieruchomości, na gruncie powiązanym z zarządzaniem ryzykiem.

Andrzej Zych

Doradca Techniczny w firmie BMETERS Polska Sp. z o.o. Głównie współpracuje z biurami projektowymi, szkoleniowiec z systemów zdalnego odczytu. Absolwent wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej, Audytor Energetyczny. Ma 13-letnie doświadczenie w branży instalacji sanitarnych.