Portal wiedzy

Składa się z 10 ścieżek tematycznych, ponad 1900 artykułów, komentarzy, aktów prawnych, orzeczeń sądowych, interpretacji podatkowych, wzorów dokumentów i innych materiałów

Przejdź do Portalu Wiedzy
Miesięcznik „Wspólnota Mieszkaniowa”

W Polsce ogłoszono stan epidemii. Mamy do czynienia z daleko idącymi zmianami w relacjach międzyludzkich oraz z nadzwyczajnymi zmianami w przepisach prawa. Zmianom ulegają reguły funkcjonowania życia gospodarczego. Jak zarządcy i wspólnoty radzą sobie w tej szczególnej sytuacji?