Wspólnota Mieszkaniowa

Nieprawidłowo zwołane zebranie, a byt uchwał

Uchwały wspólnoty, aczkolwiek wątpliwe z uwagi na sposób zwołania zebrania, pod względem prawnym są istniejące. Wystąpienie takich uchybień nie statuuje innej sankcji niż żądanie uchylenia uchwały. Członkowie wspólnoty domagali się ustalenia nieistnienia uchwały w sprawie odwołania obecnego zarządcy oraz powołania nowego, a także uchwał upoważniających zarząd do zawarcia umowy z nowo [...]

Cały artykuł
    Murale na naszych ścianach

Murale na naszych ścianach

Sztuka zwana w Polsce muralami staje się coraz bardziej popularna. organizatorzy festiwalu murali „traffic Design” w Gdyni zauważają, że wśród mieszkańców wzrasta zainteresowanie tym rodzajem malowideł na elewacjach do tego stopnia, że zgłasza się do nich coraz więcej właścicieli kamienic, wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni, które chciałyby gościć na swoich ścianach [...]

Cały artykuł

Ubezpieczenie z franszyzą redukcyjną

Czy wspólnota mieszkaniowa i właściciel lokalu otrzymają od ubezpieczyciela pełną kwotę ubezpieczenia, jeśli w umowie jest zapis o franszyzie redukcyjnej?   Stan faktyczny przedstawia się tak. Pani M. jest członkiem zarządu wspólnoty mieszkaniowej z Olsztyna. Niedawno w budynku jej wspólnoty wybuchł pożar na korytarzu w wyniku zwarcia starej instalacji. Naprawy wymagają schody, a [...]

Cały artykuł

Kryteria Wyboru oferty banku

  Kryteria Wyboru oferty banku

Porównanie ofert banków wymaga dosyć żmudnej analizy mało czytelnych tabel prowizji i opłat bankowych, ale efekt tej analizy jest bardzo ważny, gdyż pozwala zarządcy na opracowanie wieloletniej strategii rozwoju własnej [...]

Cały artykuł

Długotrwałe zaległości – aspekty prawne i praktyczne

  Długotrwałe  zaległości – aspekty  prawne i praktyczne

Wspólnota powinna dochodzić od dłużników nie tylko kwoty głównej należności, ale również odsetek i kosztów postępowania sądowego. Bezpodstawne zaniechanie dochodzenia należnych odsetek może być zakwalifikowane jako działanie na jej szkodę. W [...]

Cały artykuł

Zima testuje umiejętności zarządcy

  Zima  testuje  umiejętności zarządcy

Zima  bezwzględnie ujawnia słabe punkty zarządzanej nieruchomości. Stanowi  także test oceniający  umiejętności samego  zarządcy. Dokonanie rzetelnego przeglądu daje pewność, że zrobiliśmy wszystko, aby zabezpieczyć budynek przed zimowymi niespodziankami. Zadania właściciela lub [...]

Cały artykuł

Trybunał o wycince drzew bez zezwolenia

  Trybunał o wycince drzew bez zezwolenia

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 88 ust. 1 pkt 2 i art. 89 ust. 1  z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody przez to, że przewidują obowiązek nałożenia przez właściwy [...]

Cały artykuł

Certyfikat dla dobrego zarządcy

  Certyfikat dla dobrego zarządcy

Rozmowa z Jarosławem Gołuszką – prezesem Stowarzyszenia Zarządców i Administratorów Nieruchomości w Krakowie Ten  rok to przełomowy czas i dla zarządców, i dla właścicieli nieruchomości... Zdecydowanie. Mamy do czynienia z całkiem nową [...]

Cały artykuł

Wspólnota koresponduje elektronicznie, ale ostrożnie

  Wspólnota koresponduje elektronicznie, ale ostrożnie

Tradycyjne formy komunikacji coraz częściej ustępują miejsca komunikacji elektronicznej. Także zarządcy nieruchomości stoją przed nieuniknionym dostosowaniem się do szczególnych wymogów w tym zakresie, m.in. w korespondencji z sądami. Są jednak [...]

Cały artykuł
Najnowsze wiadomości z działu PRAWO
Najnowsze wiadomości z działu FINANSE

Ubezpieczenie z franszyzą redukcyjną

Czy wspólnota mieszkaniowa i właściciel lokalu otrzymają od ubezpieczyciela pełną kwotę ubezpieczenia, jeśli w umowie jest zapis o franszyzie redukcyjnej?   Stan faktyczny przedstawia się tak. Pani M. jest członkiem zarządu wspólnoty [...]

Cały artykuł