Portal wiedzy

Składa się z 10 ścieżek tematycznych, ponad 1900 artykułów, komentarzy, aktów prawnych, orzeczeń sądowych, interpretacji podatkowych, wzorów dokumentów i innych materiałów

Przejdź do Portalu Wiedzy
Miesięcznik „Wspólnota Mieszkaniowa”

Coraz większa ilość informacji przetwarzana jest cyfrowo w systemach teleinformatycznych. Powszechna cyfryzacja pociąga za sobą bardzo realne niebezpieczeństwo nieautoryzowanego dostępu do zgromadzonych danych. Z jakimi zagrożeniami muszą liczyć się zarządcy i zarządy wspólnot mieszkaniowych?