Wspólnota Mieszkaniowa

Pięknieją kamieniczki

Wspólnoty mieszkaniowe w Paczkowie, nazywanym „Polskim Carcassonne” z powodu zachowanych średniowiecznych murów obronnych, które otaczają miasto regularnym owalem (1200 m) – nie uchylają się przed remontami kamieniczek otaczających malowniczy rynek. Niektóre z kamieniczek pochodzą z XVI w., kiedy to mieszkańcy Paczkowa zaczęli zamieniać swoje drewniane domki na budynki murowane. Aktualnie [...]

Cały artykuł

JAKICH MIESZKAŃ SZUKAJĄ POLACY?

Z przeprowadzonych badań dotyczących rynku nieruchomości w mniejszych miastach wynika, że najchętniej nabywane są mieszkania w bloku z wielkiej płyty. Jeśli chodzi o powierzchnię, największą popularnością cieszą się mieszkania o powierzchni 40 mkw. i nieprzekraczające 60 mkw. Pod lupę wzięto również cenę metra kwadratowego. Można znaleźć lokalizację, gdzie cena jednego [...]

Cały artykuł

Pełnomocnik wspólnoty

Udzielenie pełnomocnictwa procesowego przez jednego członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej w przypadku, gdy zarząd jest kilkuosobowy nie spełnia wymogu prawidłowej reprezentacji wspólnoty, o której stanowi art. 21 ust. 2 o własności lokali. Przepis ten przewiduje zasadę reprezentacji łącznej w przypadku wyboru w danej wspólnocie zarządu kilkuosobowego. Jeden z sądów rejonowych udzielił zabezpieczenia [...]

Cały artykuł

Konsultacje w sprawie wycinki drzew

  Konsultacje w sprawie wycinki drzew

Projekty zmian prawa po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie kar za nielegalną wycinkę drzew przewidują szereg nowych rozwiązań odnoszących się także bezpośrednio do wspólnot mieszkaniowych.   W lipcu 2014 r. Trybunał [...]

Cały artykuł

Kto odpowiada za naprawę ściany działowej?

  Kto odpowiada za naprawę ściany działowej?

Czy wspólnota powinna ponosić koszty wykonania ekspertyzy pękniętych ścian działowych w mieszkaniu właściciela, jeśli zgłosił on ten fakt do nadzoru budowlanego? Kto poniesie ewentualne dalsze konsekwencje finansowe, jeśli okaże się, [...]

Cały artykuł

Nieprawidłowo zwołane zebranie, a byt uchwał

Uchwały wspólnoty, aczkolwiek wątpliwe z uwagi na sposób zwołania zebrania, pod względem prawnym są istniejące. Wystąpienie takich uchybień nie statuuje innej sankcji niż żądanie uchylenia uchwały. Członkowie wspólnoty domagali się ustalenia [...]

Cały artykuł

Murale na naszych ścianach

  Murale na naszych ścianach

Sztuka zwana w Polsce muralami staje się coraz bardziej popularna. organizatorzy festiwalu murali „traffic Design” w Gdyni zauważają, że wśród mieszkańców wzrasta zainteresowanie tym rodzajem malowideł na elewacjach do tego [...]

Cały artykuł

Ubezpieczenie z franszyzą redukcyjną

Czy wspólnota mieszkaniowa i właściciel lokalu otrzymają od ubezpieczyciela pełną kwotę ubezpieczenia, jeśli w umowie jest zapis o franszyzie redukcyjnej?   Stan faktyczny przedstawia się tak. Pani M. jest członkiem zarządu wspólnoty [...]

Cały artykuł

Kryteria Wyboru oferty banku

  Kryteria Wyboru oferty banku

Porównanie ofert banków wymaga dosyć żmudnej analizy mało czytelnych tabel prowizji i opłat bankowych, ale efekt tej analizy jest bardzo ważny, gdyż pozwala zarządcy na opracowanie wieloletniej strategii rozwoju własnej [...]

Cały artykuł
Najnowsze wiadomości z działu FINANSE

Ubezpieczenie z franszyzą redukcyjną

Czy wspólnota mieszkaniowa i właściciel lokalu otrzymają od ubezpieczyciela pełną kwotę ubezpieczenia, jeśli w umowie jest zapis o franszyzie redukcyjnej?   Stan faktyczny przedstawia się tak. Pani M. jest członkiem zarządu wspólnoty [...]

Cały artykuł

Zaprenumeruj nasz newsletter

Kategorie wpisów