Portal wiedzy

Składa się z 10 ścieżek tematycznych, ponad 1900 artykułów, komentarzy, aktów prawnych, orzeczeń sądowych, interpretacji podatkowych, wzorów dokumentów i innych materiałów

Przejdź do Portalu Wiedzy
Miesięcznik „Wspólnota Mieszkaniowa”

Pierwszy kwartał roku kalendarzowego to dla zarządców nieruchomości czas wytężonej pracy. Rozliczenia, podsumowania, sprawozdania, planowanie wydatków na kolejny rok – to zadania wyjątkowo pracochłonne i generujące liczne problemy m.in. na gruncie rozliczania mediów.